นโยบายภาษาอังกฤษ ศธ. ครู ผู้บริหารและนักเรียนต้องผ่านสอบ CEFR ตามมาตรฐาน ที่แตกต่างกัน

กรอบแนวทางนโยบายภาษาอังกฤษ ของ ศธ. โดยครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน ต้องผ่าน CEFR ตามแต่ละมาตรฐานที่แตกต่างกัน

ครูทุกคนต้องสอบ CEFR
– ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษต้องได้ A2 เป็นต้นไป
– สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ต้องได้ B1 เป็นต้นไป ระดับมัธยมศึกษา ต้องได้ B2 เป็นต้นไป

นักเรียนทุกคนสอบ CEFR
นักเรียนปกติ
– จบชั้น ป.6 ต้องได้ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ A1
– จบชั้น ม.3 ต้องได้ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ A2
– จบชั้น ม.6 ต้องได้ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ B1

นักเรียนห้องพิเศษ
– จบชั้น ป.6 ต้องได้ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ A3
– จบชั้น ม.3 ต้องได้ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ B1
– จบชั้น ม.6 ต้องได้ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ B2

https://youtu.be/OBQN43gy0HQ
นโยบายภาษาอังกฤษ ศธ. ครู ผู้บริหารและนักเรียนต้องผ่านสอบ CEFR ตามมาตรฐาน ที่แตกต่างกัน 3
นโยบายภาษาอังกฤษ ศธ. ครู ผู้บริหารและนักเรียนต้องผ่านสอบ CEFR ตามมาตรฐาน ที่แตกต่างกัน 4

ขอบคุณที่มา : ศธ360

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่