ตรีนุช เดินหน้านำร่อง 20 รร. Sandbox Safety Zone เปิดเรียน On Site ได้
ตรีนุช เดินหน้านำร่อง 20 รร. Sandbox Safety Zone เปิดเรียน On Site ได้

ตรีนุช เดินหน้านำร่อง 20 รร. Sandbox Safety Zone เปิดเรียน On Site ได้

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมหารือ ประเด็น “ทิศทางการศึกษาเพื่อฝ่าวิกฤติโควิด” ผ่านระบบออนไลน์ ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกับภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP – Thailand Education Partnership ) รวมถึงคณาจารย์ , เครือข่ายครูในพื้นที่ต่าง ๆ และหน่วยงานภาคเอกชนที่ทำงานร่วมกับ TEPโดยที่ประชุมได้พูดถึงผลกระทบที่เกิดกับเด็กในช่วงที่การจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามปกติ ก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสทางการเรียนรู้ (Learning Losses) ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ทั่วโลกพบเจอ การที่โรงเรียนไม่สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเด็ก (Self-management)และผลกระทบที่เกิดจากการเรียนผ่านหน้าจอ เป็นต้น

ตรีนุช เดินหน้านำร่อง 20 รร. Sandbox Safety Zone เปิดเรียน On Site ได้
ตรีนุช เดินหน้านำร่อง 20 รร. Sandbox Safety Zone เปิดเรียน On Site ได้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้วงประชุมยังได้ร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางที่จะเปลี่ยนวิกฤตที่เกิดขึ้นตอนนี้ ให้เป็นโอกาสในการปฏิรูประบบการศึกษา ที่สอดรับกับการเรียนรู้ในอนาคต และมองว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 ระบบการศึกษาไทยต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง รวมถึงสะท้อนภาพของการจัดการศึกษาที่ต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปเป็น Digital learning platform และสิ่งหนึ่งที่มีการแสดงความคิดเห็นตรงกันนั้น คือการได้เห็นว่าเมื่อเกิดภาวะวิกฤติแบบนี้ ควรปรับการจัดการให้มีความยืดหยุ่น ปลดล็อกระบบของราชการ ไม่เน้นการเรียนการสอนเพื่อวัดผล แต่ต้องปรับมาเรียนเฉพาะวิชาสำคัญ ให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ให้มากที่สุด จากทั้งในชุมชน ครอบครัว

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับระบบการศึกษา ทำให้ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ดังนั้น ศธ.จึงจำเป็นต้องปรับทิศทางระบบการศึกษาให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และทันสถานการณ์ โดยช่วงแรกเราเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ได้กว่า 20,000โรงเรียน แต่ในปัจจุบันเหลือประมาณ 2,000 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้ ศธ.พบว่าโรงเรียนประจำหลายแห่งมีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนแบบOn Site ได้ จึงร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมแนวทาง Sandbox Safety Zone in School (SSS) เพื่อช่วยวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งจะเริ่มนำร่องในโรงเรียนประจำประมาณ 20 โรงเรียน จากนั้น จึงจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนประจำแห่งอื่น ๆ ที่มีความพร้อมสามารถเข้าร่วมโครงการได้.

ขอบคุณที่มา : At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่