นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไทย สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไทย สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไทย สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมความคืบหน้าสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทย และเชื่อมั่นว่าความก้าวหน้านี้ จะส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้เท่าทันโลกซึ่งความก้าวหน้าดังกล่าว ได้แก่ การก่อตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive change) ของโลกอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยองค์ความรู้ที่ทันสมัย และการเปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน จะทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งความรู้และประสบการณ์ได้จากต่างสถาบัน ตามรายวิชาที่สนใจ ถือเป็นการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ ระหว่างสถาบันการศึกษา

นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไทย สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไทย สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการพัฒนาเยาวชน เพื่อลูกหลานไทยตลอดมา วางวิสัยทัศน์ กำหนดเป็นแนวทาง กำชับสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เยาวชน พัฒนาการศึกษา สร้างโอกาสทั้งโอกาสในการศึกษา โอกาสในการทำกิจกรรมของเยาวชน โอกาสในการเข้าถึงอาชีพที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติ สนับสนุนเยาวชนที่เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีโดยเมื่อช่วงวันเด็ก ปี 2565 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะพูดคุยกับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาล ท่านได้รับฟังความคิดเห็นของเยาวชน และได้สั่งการเพิ่มเติมเพื่อช่วยแก้ไขข้อห่วงกังวล ข้อติดขัดของเยาวชน อาทิ ได้สั่งการให้สร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสุขภาพจิต ความเครียดของนักเรียนนักศึกษา พิจารณาหลักสูตรที่สมดุล รวมทั้งหาแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนนักศึกษา

“มั่นใจว่า ภายใต้การทำงานของนายกรัฐมนตรี รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เท่าทันกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัย เท่าทันกับความต้องการของตลาดแรงงานโลก รับฟังแนวความคิดของทุกภาคส่วน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการอบรมด้านจริยธรรม ศีลธรรม ควบคู่กัน เพื่ออนาคตของชาติไทย” นายธนกร กล่าว

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย วันที่ 16 มกราคม 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่