ครม. ไฟเขียว ทุน สควค. รุ่น 4 รวม 1,200 คน
ครม. ไฟเขียว ทุน สควค. รุ่น 4 รวม 1,200 คน

ครม. ไฟเขียว ทุน สควค. รุ่น 4 รวม 1,200 คน นำร่องจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการสอนในศตวรรษที่ 21

ครม. ไฟเขียว ทุน สควค. รุ่น 4 รวม 1,200 คน
ครม. ไฟเขียว ทุน สควค. รุ่น 4 รวม 1,200 คน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 – 2567) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบโรงเรียนมัธยมศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการผลิตครู SMT คุณภาพบรรจุในสถานศึกษาของ สพฐ. ทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พศ. 2566 – 2573 รวม 1,200 คน มีเป้าหมายบรรจุครูปีละ 150 คน

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. เผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการ สควค. ตั้งแต่ปี 2539 โดยได้ผลิตครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถสูง เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลา 24 ปี ที่ผ่านมา

ซึ่งนอกจากได้ปฏิบัติงานสอน พัฒนา และส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนของประเทศ โดยร่วมเป็นวิทยากรแกนนำในโครงการต่าง ๆ ของ สสวท. ร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการต่าง ๆ ของ สพฐ. พร้อมทั้งโครงการสำคัญต่าง ๆ อีกมากมาย

ซึ่งการที่ ครม. อนุมัติโครงการ สควค. ระยะที่ 4 เป็นคุณต่อการพัฒนาการศึกษา SMT ของประเทศอย่างยิ่ง ครู สควค. รุ่นใหม่นี้จะเป็นกำลังสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ IPST Thailand

บทความก่อนหน้านี้แจกไฟล์ ป้ายไวนิล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไล์ เรื่อง การเข้าใจดิจิทัล ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์ โดยกศน. อำเภอโกรกพระ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่