"ทปอ."รวบ TCAS64 เหลือ 4 รอบ รอบแฟ้มสะสมงาน-โควต้า ไม่กำหนดช่วงเวลา

“ทปอ.”รวบ TCAS64 เหลือ 4 รอบ รอบแฟ้มสะสมงาน-โควต้า ไม่กำหนดช่วงเวลา สรุปประเด็นเปลี่ยนแปลง TCAS64 พร้อมกำหนดการฉบับ official จากทปอ. จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 4 ส.ค. 63 สรุปประเด็นสำคัญดังนี้

"ทปอ."รวบ TCAS64 เหลือ 4 รอบ รอบแฟ้มสะสมงาน-โควต้า ไม่กำหนดช่วงเวลา
“ทปอ.”รวบ TCAS64 เหลือ 4 รอบ รอบแฟ้มสะสมงาน-โควต้า ไม่กำหนดช่วงเวลา

1.รูปแบบการคัดเลือก จากการทำประชาพิจารณ์ทาง ทปอ. เปิดเผยว่า การคัดเลือก TCAS ของ #dek64#dek65 มี 5 รูปแบบเหมือนเดิม ได้แก่ Portfolio, โควตา, Admission1 (รับตรงร่วมกัน), Admission2 (รับกลางร่วมกัน) และรับตรงอิสระ ซึ่งทปอ.ยืนยันว่า

ใช้ระยะเวลา ตั้งแต่ 5 ม.ค. 64 – 15 มิ.ย. 64ซึ่งการคัดเลือก 5 รูปแบบนี้ จะถูกเปลี่ยนแปลงให้อยู่ใน 4 รอบการคัดเลือก

โดยรูปแบบที่ 3 Admission1 และ รูปแบบ Admission2 จะคัดเลือกพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน เรียกว่าเป็น Admission

2.การคัดเลือกแบบ Admission ใหม่ เปิดให้น้อง ๆ เลือก คณะ และมหาวิทยาลัยที่อยากเข้า โดยเกณฑ์ที่ต่างกันระหว่าง Admission1 และ Admission2 จะสามารถนำมาใช้เลือกพร้อมกันได้ เช่น คณะ A มหาวิทยาลัย A อาจเป็นรับทั้งสองรูปแบบ คือ

 • รูปแบบ Admission1 รับ 30 คน ใช้คะแนนวิชา A 50% วิชา B 50%
 • รูปแบบ Admission2 รับ 15 คน ใช้คะแนน เกรด 20% Onet30% วิชา A30% วิชา B20%

น้องสามารถนำการเปิดรับทั้งสองรูปแบบมาเรียงในอันดับของน้อง ๆ ได้เลย เช่น

 • อันดับ 1 คณะ A มหาวิทยาลัย A เกณฑ์คะแนน Admission 1
 • อันดับ 2 คณะ A มหาวิทยาลัย A เกณฑ์คะแนน Admission 2 เป็นต้น

ซึ่งจากการสรุปในแถลงการณ์ของทปอ. พบว่าให้นักเรียนสามารถเลือกในรอบ Combined Admission ได้สูงสุดถึง 10 อันดับ ดังนั้นต้องพิจารณาคะแนน ความน่าจะเป็นโอกาสสอบติดที่เขี้ยวขึ้นกว่าเดิมแน่นอน

3. ระบบการใช้ตัวสำรอง รอบ Combined Admission น้อง ๆ รวบเลือกทีเดียวทั้งรูปแบบ Admission1 และ Admission2 แต่ครั้งนี้ ระบบจะมีการประมวลผลตัวสำรองขึ้นมาด้วย ตามปกติแล้ว หากการประมวลผลที่ผ่านมา ถ้าสมมติคณะ A มหาวิทยาลัย A รับ 30 คน ถ้าคะแนนน้องอยู่อันดับที่ 31 ต่อให้มีตัวจริงสละสิทธิ์ น้อง ๆ จะไม่ได้รับสิทธิ์ขยับขึ้นมาแต่ปัจจุบันได้มีการปรับให้ใช้ระบบตัวสำรอง โดยมีกระบวนการดังนี้

 1. เลือกคณะตามอันดับที่ต้องการ
 2. มีการประมวลผลรอบแรก และประกาศผลออกมา
 3. มีการกำหนดช่วงวันและเวลาให้ยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์
 4. มีการให้แจ้งความจำนงว่าจะให้ประมวลผลใหม่ในอันดับใดบ้าง
 5. มีการประมวลผลใหม่ ถ้ามีที่นั่งว่างจะขยับขึ้น

ประกาศผลอีกครั้ง และยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัติ ถ้าติด แต่ถ้าไม่ติดจะเป็นการไม่ใช้สิทธิ์อัตโนมัติ และไปต่อรอบต่อไปได้ตามกระบวนการตามขั้นตอนนี้สิ่งที่น่าสังเกต คือ

 • กรณีคนที่ติดอันดับ 1 การประมวลผลครั้งแรก ตัดสินใจเลยว่าจะเอาหรือไม่ ถ้าใครไม่เอาก็ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
 • กรณีคนที่ติดอันดับ 2 ลงมา เลือกได้เลยว่าจะเอาเลยไหม ถ้าเลือกก็กดยืนยันสิทธิ์ ถ้าไม่เลือก สามารถที่จะรอประมวลผลครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีการให้แจ้งความจำนงว่าจะให้ประมวลผลในอันดับไหน ต่อมาก็จะมาประมวลผลอีกครั้ง แต่ตอนแสดงความจำนง ต้องติ๊กในอันดับที่ตนเองเคยได้ด้วย เพื่อเป็นการการันตีว่าถ้าประมวลผลใหม่ จะไม่ได้อันเดิม

4. ระบบห้ามสละสิทธิ์ข้ามรอบการคัดเลือก ปกติแล้วน้อง ๆ ที่จะไปสมัครรอบถัดไป หากยืนยันสิทธิ์มาแล้ว จะต้องสละสิทธ์ก่อนถึงจะไปคัดเลือกได้ ความโหดของรอบนี้ คือ การที่ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ข้ามรอบได้ ยกเว้นรอบ 1 Portfolio เพื่อให้น้องได้พิจารณาคะแนนตัวเองที่ประกาศมาทีหลัง

ดังนั้นกำหนดการจะเป็นดังนี้

คนที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 Portfolio สามารถสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วงคือ 24-25 ก.พ. 64 และ 12–13 พ.ค 64

คนที่ติดรอบ 2 โควตา สามารถสละสิทธิ์ได้ช่วงเดียวคือ 12-13 พ.ค. 64 เท่านั้น

คนที่ติดรอบ Admission ไม่อนุญาตให้เกิดการสละสิทธิ์ขึ้น ถ้าไม่เอาไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

ดังนั้น ใครที่สอบติดแล้วต้องคิดให้ดีและไว ว่าจะเลือกหรือไม่เพราะไม่สามารถพาสิทธิ์ข้ามรอบได้

5. การคัดเลือกรอบ Portfolio

กำหนดการต่างๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร และสมัครที่เว็บไซด์ แต่จะประกาศผลในวันที่ 22 ก.พ. 64 ซึ่งการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยต้องติดตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

6. ระบบ MyTCAS.com ในการบริหารจัดการสิทธิ์

ปีนี้สำหรับ #dek64 ที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้จะเปิดระบบให้เข้ามาลงทะเบียนใน mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 63 เป็นต้นไป

ส่วนเด็กซิ่วที่เคยสมัครคัดเลือกเมื่อตอน TCAS63 ที่เคยมีบัญชีแล้ว สามารถใช้อันเดิมได้ไม่ต้องสมัครใหม่ ถ้าตั้งแต่ TCAS62 ลงไป ต้องติดตามทาง ทปอ.อีกครั้ง

(วิธี Check คือ ลองล๊อคอินดู แล้วแจ้งลืมรหัสผ่าน ถ้ามันส่งมาให้ใหม่แปลว่าไม่ต้องสมัครใหม่)

7. ยุบเนื้อหาการสอบรายวิชาใหม่

ยุบวิชาคณิตศาสตร์ 2 เป็นวิชา O-NET คณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ใช้ O-NET วิทยาศาสตร์ แทนเพื่อลดการซ้ำซ้อนของรายวิชา แปลว่า เด็กซิ่วถ้าจะใช้วิชาคณิตศาสตร์ 2 และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ก็สมัครได้แต่จะไปสอบรวมกับ O-NETของ dek64 ปัจจุบัน

ขอบคุณที่มา : Facebook ธิชาพร ยอดกัณหา

บทความก่อนหน้านี้สอศ.เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา”
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการเรียนการสอน บทอาขยาน(บทหลัก) ชั้น ป.1-6
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่