หน้าแรก ข่าวการศึกษา ตรีนุช ลงนามตั้ง สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ พ.ศ.2564 รองรับการผลิตหลักสูตรทุกระบบ

ตรีนุช ลงนามตั้ง สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ พ.ศ.2564 รองรับการผลิตหลักสูตรทุกระบบ

128
0
ตรีนุช ลงนามตั้ง สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ พ.ศ.2564 รองรับการผลิตหลักสูตรทุกระบบ
ตรีนุช ลงนามตั้ง สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ พ.ศ.2564 รองรับการผลิตหลักสูตรทุกระบบ

ตรีนุช ลงนามตั้ง สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ พ.ศ.2564 รองรับการผลิตหลักสูตรทุกระบบ

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2564 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้เซ็นลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ พ.ศ.2564 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้มีการเสนอร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา ซึ่งได้กำหนดให้มีสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการประกาศใช้กฎหมายและไม่ทำให้เกิดช่องว่าง ซึ่งอาจจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนรู้มีความต่อเนื่องไม่สะดุด หรือได้รับผลกระทบ สามารถจัดตั้งหน่วยงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

เลขาธิการสกศ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ระเบียบฉบับดังกล่าวจะมีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้  ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เลขาธิการ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยคณะกรรมการฯชุดนี้จะกำหนดแนวทางการเตรียมจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ..ที่ให้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ โดยพิจารณาปรับปรุง บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นลำดับแรกก่อน และผลักดันการทำงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทดแทนการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ก็ให้เสนอความเห็นในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ได้ตามความเหมาะสม

ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 20 กันยายน 2564

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์โหลดเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ “วิถีใหม่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม” วันที่ 20 กันยายน 2564 โดย สพป.เชียงใหม่
บทความถัดไปฐานกิจกรรมดูแลตัวเองอย่างไรให้พ้นภัย COVID-19 งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 หากคุณผ่านเกณฑ์ 50%ขึ้นไป คุณจะได้รับเกียรติบัตรส่งผ่านอีเมล์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่