หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วน!! สพฐ.เปิดช่องทางติดตามความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเว็บไซต์ COVID-19 | สพฐ.

ด่วน!! สพฐ.เปิดช่องทางติดตามความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเว็บไซต์ COVID-19 | สพฐ.

ด่วน!! สพฐ.เปิดช่องทางติดตามคงามเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเว็บไซต์ COVID-19 | สพฐ.

818
0
ด่วน!! สพฐ.เปิดช่องทางติดตามคงามเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเว็บไซต์ COVID-19 | สพฐ.
ด่วน!! สพฐ.เปิดช่องทางติดตามคงามเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเว็บไซต์ COVID-19 | สพฐ.

ด่วน!! สพฐ.เปิดช่องทางติดตามความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเว็บไซต์ COVID-19 | สพฐ. จัดทำโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

ด่วน!! สพฐ.เปิดช่องทางติดตามความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเว็บไซต์ COVID-19 | สพฐ. 2

ด่วน!! ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร รายละเอียดทั้งหมด เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ที่

https://covid19.obec.go.th

Webmaster :
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 42
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี สทร. สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับลูกเสือ 2 หลักสูตร โดยโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร
บทความถัดไปขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ จำนวน 15 ข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 80% ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่