ด่วน!! กองทัพบกโดย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศ ยกเลิกการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2563
ด่วน!! กองทัพบกโดย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศ ยกเลิกการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2563

ด่วน!! กองทัพบกโดย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศ ยกเลิกการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2018 (COVID-19) ขอยกเลิกการฝึกภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2563

ด่วน!! ประกาศ ยกเลิกการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2563
ด่วน!! ประกาศ ยกเลิกการฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019” ที่มีแนวโน้วทวีความรุนแรงมากขึ้น ทบ. โดย นรด. จึงขอประกาศ “ยกเลิกการฝึกภาคสนาม นศท.” ประจําปีการศึกษา 2563 ซึ่งการฝึกดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการส่งเสริมแพร่ระบาดของโรค โดยให้ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. พิจารณาการจัดกิจกรรม หรือการปฏิบัติอื่นๆ ทดแทน เพื่อให้ นศท. สามารถสําเร็จการฝึกและได้รับการเลื่อนชั้นปีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งกิจกรรม หรือการปฏิบัติที่จัดทดแทนการฝึกภาคสนามนั้น จะต้องคํานึงถึงหลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ ทบ. กําหนด อย่างเคร่งครัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ส่วนกลาง : รร.รด.ศศท. , ส่วนภูมิภาค : ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.)

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.เลื่อนสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ว16) ออกไปไม่มีกำหนด-สอบปลายภาคยืนยันกำหนดการเดิม
บทความถัดไปขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526” ผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรฟรี!!
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่