หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด!! สอศ.แจ้งชะลอกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ออกไปก่อน

ด่วนที่สุด!! สอศ.แจ้งชะลอกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ออกไปก่อน

ด่วนที่สุด!! สอศ.แจ้งชะลอกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ออกไปก่อน

757
0
ด่วนที่สุด!! สอศ.แจ้งชะลอกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ออกไปก่อน
ด่วนที่สุด!! สอศ.แจ้งชะลอกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ออกไปก่อน

ด่วนที่สุด!! สอศ.แจ้งชะลอกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ออกไปก่อน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ขอให้ชะลอกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ออกไปก่อน

ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๒๑๔๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มติการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) โดยมีมติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา โดยขอให้สถานศึกษาหลีกเลี่ยง การจัดกิจกรรมหรืองานเทศกาลต่างๆ ของส่วนราชการ อาทิ งานปีใหม่ งานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น หากจําเป็นต้องดําเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทําแผนดําเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ พิจารณาอนุญาตก่อนดําเนินการ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ เพื่อให้ไปตามมติการประชุมดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอความร่วมมือท่าน ชะลอการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และองค์การ เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับภาค และระดับชาติ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สําหรับการจัดกิจกรรมในระดับสถานศึกษา หากจําเป็นต้องดําเนินการ ขอให้ดําเนินการตามมติการประชุม ศปก.ศบค. อย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สอศ.ประกาศให้สถานศึกษาชะลอการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ออกไปก่อน
สอศ.ประกาศให้สถานศึกษาชะลอการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ออกไปก่อน

ขอบคุณที่มา : ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ – ศพก.

บทความก่อนหน้านี้คุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2564 จำนวน 10 รางวัล
บทความถัดไป“ณัฏฐพล” เปิดแผนลุย “ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้” ปี 64 สร้างโรงเรียนคุณภาพชุมชน เน้นเท่าเทียม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่