ด่วนที่สุด สอศ.ประกาศผลการย้าย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 208 ราย
ด่วนที่สุด สอศ.ประกาศผลการย้าย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 208 ราย

ด่วนที่สุด สอศ.ประกาศผลการย้าย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 208 ราย

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติให้ย้ายข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ โดยในระหว่างดําเนินการย้ายและแต่งตั้งเห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งก่อน จํานวน ๒๐๘ ราย รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอให้ผู้ได้รับคําสั่ง ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๔ ให้แล้วเสร็จ และให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด สอศ.ประกาศผลการย้าย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 208 ราย
ด่วนที่สุด สอศ.ประกาศผลการย้าย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 208 ราย 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติการขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 53 หมู่บ้าน 18 จังหวัด
บทความถัดไปกศน.อำเภอปากพนังขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning : BBL) เปิดเวลา 18.00น.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่