หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ด่วนที่สุด! สพฐ.ประชุม ผอ.เขตทั่วไประเทศ หารือการจัดการศึกษาทางไกล เชิญ ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมทางไกล 30 เม.ย.63 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด! สพฐ.ประชุม ผอ.เขตทั่วไประเทศ หารือการจัดการศึกษาทางไกล เชิญ ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมทางไกล 30 เม.ย.63 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด! สพฐ.ประชุม ผอ.เขตทั่วไประเทศ หารือการจัดการศึกษาทางไกล เชิญ ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมทางไกล 30 เม.ย.63 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป

2019
0
ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งผอ.เขต-ศน.-ผอ.กลุ่ม.-จนท.ICTเขต-ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องประชุมทางไกล 30 เม.ย.63 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งผอ.เขต-ศน.-ผอ.กลุ่ม.-จนท.ICTเขต-ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องประชุมทางไกล 30 เม.ย.63 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด! สพฐ.ประชุม ผอ.เขตทั่วไประเทศ หารือการจัดการศึกษาทางไกล เชิญ ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมทางไกล 30 เม.ย.63 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดประชุมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๒๓ ผ่านระบบ Video Cornference ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ดําเนินการดังนี้

๑. ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT) และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น.

๒. แจ้งเชิญชวนผู้อํานวยการโรงเรียน ครูและผู้ปกครองร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Corference ในช่องทางตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

๓. การประชุม Video Conference ครั้งนี้ ในช่วงแรกเป็นการประชุมแบบสื่อสารทางเดียว และจะเปิดให้มีการสื่อสารแบบสองทางในช่วงการสอบถามปัญหาหรือคําถาม โดยสามารถติดต่อผ่านทาง หมายเลขโทรศัพท์ ตามรายละเอียดทั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ จะแบ่งการประชุมเป็น ๒ ช่วง โดยช่วงที่ ๑ รับข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ และช่วงที่ ๒ จะเป็นการตอบข้อคําถาม

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งผอ.เขต-ศน.-ผอ.กลุ่ม.-จนท.ICTเขต-ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องประชุมทางไกล 30 เม.ย.63 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด! สพฐ.ประชุม ผอ.เขตทั่วไประเทศ หารือการจัดการศึกษาทางไกล เชิญ ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมทางไกล 30 เม.ย.63 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป 4
ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งผอ.เขต-ศน.-ผอ.กลุ่ม.-จนท.ICTเขต-ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องประชุมทางไกล 30 เม.ย.63 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด! สพฐ.ประชุม ผอ.เขตทั่วไประเทศ หารือการจัดการศึกษาทางไกล เชิญ ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมทางไกล 30 เม.ย.63 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป 5
ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งผอ.เขต-ศน.-ผอ.กลุ่ม.-จนท.ICTเขต-ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องประชุมทางไกล 30 เม.ย.63 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด! สพฐ.ประชุม ผอ.เขตทั่วไประเทศ หารือการจัดการศึกษาทางไกล เชิญ ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมทางไกล 30 เม.ย.63 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป 6

ขอบคุณที่มา : ครูบ้านนอกดอทคอม

บทความก่อนหน้านี้ด่วน!! มติ อ.ก.ค.ศ.สอศ.เดินหน้าสอบบรรจุรองผอ.สถานศึกษา-ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
บทความถัดไปล่าสุด “Facebook” เพิ่ม Reactions ใหม่ “Care” ให้ชาวโซเชียลมีตัวเลือกเพิ่ม ช่วง COVID-19
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่