หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งตัวแทน ประกวด OBEC AWARDS ระดับภาค จัดทําคลิปวิดีโอนําเสนองาน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งตัวแทน ประกวด OBEC AWARDS ระดับภาค จัดทําคลิปวิดีโอนําเสนองาน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งตัวแทน ประกวด OBEC AWARDS ระดับภาค จัดทําคลิปวิดีโอนําเสนองาน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

930
0
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งตัวแทน ประกวด OBEC AWARDS ระดับภาค จัดทําคลิปวิดีโอนําเสนองาน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งตัวแทน ประกวด OBEC AWARDS ระดับภาค จัดทําคลิปวิดีโอนําเสนองาน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งตัวแทน ประกวด OBEC AWARDS ระดับภาค จัดทําคลิปวิดีโอนําเสนองาน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งตัวแทน ประกวด OBEC AWARDS ระดับภาค จัดทําคลิปวิดีโอนําเสนองาน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งตัวแทน ประกวด OBEC AWARDS ระดับภาค จัดทําคลิปวิดีโอนําเสนองาน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งเลื่อนการจัดการประกวดรางวัล หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้นตามลําดับ และกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการ ผ่อนปรนให้สามารถดําเนินการจัดการประชุม อบรม สัมมนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตาม แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จึงกําหนดจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยให้นําเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่ประกวดผ่านคลิปวิดีโอ (Video Clip) และการซักถามจากคณะกรรมการผ่านระบบ TeleConference Application ตามวันและเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยจะแจ้ง ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ในการนี้ จึงขอให้ท่านดําเนินการแจ้งตัวแทนระดับภาคผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดระดับชาติ จัดทําคลิปวิดีโอ (Video Clip) นําเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กําหนดของแต่ละท่าน ความยาวไม่เกิน ๗ นาที ในทุกรายการประกวด ยกเว้นประเภทสํานักงานพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําเสนอความยาวไม่เกิน ๒๐ นาที่ บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อมทั้งข้อมูล Line ID และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเป็นการลงทะเบียนเตรียมความพร้อมสําหรับการซักถามจากคณะกรรมการผ่านระบบ Teleconference Application จัดส่งไปยังเจ้าภาพจัดการประกวดระดับภาค ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกําหนด ดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะถือว่าไม่ประสงค์นําเสนอ

บทความก่อนหน้านี้สำนักงาน กศน. เปิดสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป 318 อัตรา สมัคร 17-30 ก.ค. 63
บทความถัดไปเรียกคืนเงินเยียวยา ‘เราไม่ทิ้งกัน’เฉพาะผู้สละสิทธิ ส่วน ตกหล่น ยังลุ้นอยู่
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่