หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 3

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 3

669
0
ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 3
ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 3

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 3

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงนประมาณ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ ว3429 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม, 10300 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 3

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พศ. 2565 ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 1 ชุด

 1. บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พศ. 2565 บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 ชุด
 2. บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่ และขาดแคลน จำนวน 1 ชุด
 3. บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน จำนวน 1 ชุด
 4. บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) จำนวน 1 ชุด
 5. บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท จำนวน 1 ชุด
 6. บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท จำนวน 1 ชุด
 7. บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 นักการภารโรง จำนวน 1 ชุด

ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปและสำนักงบประมาณได้แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายการตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและรายการค่าจ้างเหมาบริการโดยจัดสรรงบประมาณในงวดงบประมาณที่ 1 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว นั้น

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีประสิทธิภาพไม่เกิดผลกระทบในการปฏิบัติราชการ จึงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน จาก 2 แผนงาน คือ

 1. แผนงานพื้นฐานต้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
      1.1 กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
      1.2 กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
      1.3 กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
      1.4 กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
 2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการขับคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติเพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเติมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564) ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
     1. ครูรายเตือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
     2. บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์)
     3. บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และขาดแคลน
     4. ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
     5. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
     6. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท
     7. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท
     8. นักการภารโรง

       รายละเอียดดังบัญชีจัตสรรตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และจะโอนงบประมาณให้ต่อไป

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 3 3
ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 3 4

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.เร่งสอบครูผู้ช่วย “อัมพร” มั่นใจไร้ทุจริต
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ หลักสูตร การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในศตวรรษที่ 21 ผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่