ด่วนที่สุด!! สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
ด่วนที่สุด!! สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1008 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ในสังกัด ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๑๒ และขอแจ้งแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
ด่วนที่สุด!! สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

หนังสือราชการ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน(สพท.)1เมย64.doc
เอกสารหมายเลข 1ถึง8 และ 11ถึง14เมย64.xls
เอกสารหมายเลข 9 และ 10 (ผอ.สพท.)เมย64.doc

ขอบคุณที่มา : Facebookสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่