ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดและในทํากับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐ และเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางการเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คือ

ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ – วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ

ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทความก่อนหน้านี้โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
บทความถัดไปสื่อ Infographic แนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่