ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมออนไลน์ การเลื่อนเปิดเทอม (14 มิถุนายน) และการจัดสอบนร. ม.1และม.4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมออนไลน์ การเลื่อนเปิดเทอม (14 มิถุนายน) และการจัดสอบนร. ม.1และม.4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมออนไลน์ การเลื่อนเปิดเทอม (14 มิถุนายน) และการจัดสอบนร. ม.1และม.4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการประชุม วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การพิจารณาขึ้นอยู่กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประเมินและตัดสินใจว่าจะเปิดเรียนรูปแบบใด เปิดวันใดโดยพิจารณาจากระบบประเมินตนเองของโรงเรียนที่ลิงค์ มาตรการจังหวัด และความพร้อมของแต่ละโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมออนไลน์ การเลื่อนเปิดเทอม (14 มิถุนายน) และการจัดสอบนร. ม.1และม.4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมออนไลน์ การเลื่อนเปิดเทอม (14 มิถุนายน) และการจัดสอบนร. ม.1และม.4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 4
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมออนไลน์ การเลื่อนเปิดเทอม (14 มิถุนายน) และการจัดสอบนร. ม.1และม.4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมออนไลน์ การเลื่อนเปิดเทอม (14 มิถุนายน) และการจัดสอบนร. ม.1และม.4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 5

1. โรงเรียนพื้นที่สีส้ม-สีแดงสามารถเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 มิถุนายนได้ (แต่ไม่นับเวลาเรียน นับเวลาเรียนวันที่ 14 มิถุนายน ) ส่วนพื้นที่สีแดงเข้ม เปิด 14 มิถุนายน

2. โรงเรียนในเขตสีแดงเข้ม 4 จังหวัด เปิดเรียนในรูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่ onsite และต้องทำเรื่องขอใช้อาคารสถานที่ หากต้องสอนออนไลน์ที่โรงเรียน

3. โรงเรียนพื้นที่ควบคุมสีแดงเปิดเรียน รูปแบบใดก็ได้ ถ้าอยาก onsite ให้ทำแบบสำรวจความพร้อม thai stop covid ทำเรื่องแจ้งเขต ให้เขตรวบรวมส่ง สคบ. จังหวัด

** หาก onsite แล้วมีเหตุฉุกเฉินต้องปิดอีก ให้สามารถเรียนรูปแบบอื่นได้ทันท่วงที

4. โรงเรียนเปิด onsite แต่ผู้ปกครอง ไม่ให้นักเรียนมาโรงเรียน ไม่นับว่านักเรียนขาดเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน-ครูต้องหาทางให้ นักเรียนได้เรียน อาจใช้วิธีอื่น

5. ชดเชยเวลาเรียนให้ครบ ทำในรูปแบบใดให้ โรงเรียนพิจารณา

6. การจ่ายเงิน พื้นที่สีแดงเข้ม ให้โอนเงินให้นักเรียน ส่วนพื้นที่ อื่น ๆ ให้นักเรียนมารับที่ โรงเรียนได้ โดยแยกเป็นจุด ๆ
เครดิต เพจ ครูวันดีดอทคอม – เปิดสอบครู สมัครงานราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมออนไลน์ การเลื่อนเปิดเทอม (14 มิถุนายน) และการจัดสอบนร. ม.1และม.4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมออนไลน์ การเลื่อนเปิดเทอม (14 มิถุนายน) และการจัดสอบนร. ม.1และม.4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 6

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่