"ณัฏฐพล" เล็งเพิ่มครูภาษาอังกฤษ -จีน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

“ณัฏฐพล” เล็งเพิ่มครูภาษาอังกฤษ -จีน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

24ก.ย.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ตนได้มอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยให้รับทราบ ว่า

เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นนโยบายที่ตนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากที่ต้องมีการวางรากฐานให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งไม่เพียงเฉพาะเรื่องการศึกษาปฐมวัยเท่านั้น แต่รวมไปถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาด้วย เพราะการศึกษาแต่ละระดับมีความสำคัญในการส่งต่อผู้เรียนไปอีกช่วงชั้นหนึ่ง ดังนั้นการจัดทำงบประมาณหรือการบริหารจัดการต่างๆจะต้องไม่ให้เกิดการทำงานแบบรูทีน เนื่องจากตนคิดว่าการศึกษาทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการแก้ปัญหาประเทศ  

“ผมไม่อยากให้การศึกษาปฐมวัยเป็นการเรียนที่เด็กค้นพบตัวเองได้ช้า เพราะหากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลกระทบในการเรียนของเด็กในอนาคต ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยครูผู้สอนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุดที่จะทำอย่างไร ให้ครูได้มีความรอบรู้และทักษะเฉพาะสามารถค้นหาตัวตนของเด็กเล็กแต่ละคนได้รวดเร็ว เพื่อพัฒนาเติมเต็มศักยภาพของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น เช่น การทำให้เด็กกล้าแสดงออก และปลูกฝังความรู้ในยุคปัจจุบัน เป็นต้น”นายณัฏฐพลกล่าว

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า  ขณะเดียวกันในปีการศึกษานี้ ตนตั้งเป้าที่จะเพิ่มครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากขึ้น เพราะอยากให้เด็กมีความรู้ทักษะทางภาษาตั้งแต่ยังเล็ก ทั้งนี้สำหรับสัดส่วนครูต่อนักเรียนของเด็กเล็กนั้น  คิดว่ายังมีความเหมาะสม โดยเรื่องสัดส่วนข้อมูลครูต่อจำนวนนักเรียนนั้น ศธ.จะมีฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า ซึ่งเชื่อว่าเราจะได้สัดส่วนครูที่เหมาะสมต่อจำนวนนักเรียนตามความจำเป็นในอนาคตอย่างแน่นอน   

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่