ชงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูแทน ป.บัณฑิต

ชงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูแทน ป.บัณฑิต

รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (กมว.) กล่าวว่า ตามที่ กมว.มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันผลิตครูพิจารณาเลือกนำไปใช้ทดแทนหลักสูตร ป.บัณฑิต นั้น

เบื้องต้นเราจะไม่ใช้คำว่า ป.บัณฑิตอีกต่อไป โดยกำหนดให้ผู้เรียนหลักสูตรนี้ต้องเรียนวิชาครู 35 หน่วยกิตตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 2 เหมือนกับการเรียนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และผู้เรียนจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีด้านครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ แต่ต้องการจะเป็นครู ก็ต้องเรียนวิชาครู เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วก็จะต้องผ่านการทดสอบวิชาชีพครูก่อน

เมื่อสอบผ่านก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เพื่อนำไปใช้ในการสอนเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นจะให้อาจารย์ไปนิเทศการสอน หากสอบผ่านก็จะได้รับใบรับรองการนิเทศ เพื่อนำไปสอบวิชาเอก เมื่อสอบวิชาเอกผ่านแล้วจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กลุ่มที่สองคือ กลุ่มนักเรียน ม.4-6 ที่สนใจจะศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ก็สามารถมาลงเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูกับสถาบันผลิตครู เพื่อเก็บหน่วยกิตไว้ก่อนซึ่งถือเป็นอีกมิติหนึ่งในการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาเรียนต่อในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้ เพราะเด็กจะได้รู้ตัวเองว่าที่เรียนไปนั้นชอบหรือไม่

“หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จะค่อยๆเข้ามาแทนที่หลักสูตร ป.บัณฑิตเดิมซึ่งจะค่อยๆหายไป ทั้งการเปิดให้นักเรียนมาเรียนตั้งแต่ ม.4 จะทำให้ครูมีภาระงานเพิ่ม ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหามหาวิทยาลัยมีเด็กเข้าเรียนลดลงได้อีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันคนเก่งที่อยากเป็นครูก็จะได้เป็นครูเร็วขึ้น และเป็นคนเก่งที่ต้องมีวิชาครูด้วย” รศ.เอกชัยกล่าว.

ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์9 มี.ค. 2563 09:01 น.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่