หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.ผนึกกองทัพไทย อบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) เป็นเวลา 5 ปี

สพฐ.ผนึกกองทัพไทย อบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) เป็นเวลา 5 ปี

สพฐ.ผนึกกองทัพไทย อบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) เป็นเวลา 5 ปี

609
0
สพฐ.ผนึกกองทัพไทย อบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) เป็นเวลา 5 ปี
สพฐ.ผนึกกองทัพไทย อบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) เป็นเวลา 5 ปี

สพฐ.ผนึกกองทัพไทย อบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) เป็นเวลา 5 ปี

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยนำจุดเด่นของทั้งสองหน่วยงาน มาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการทรัพยากร และการจัดกิจกรรมร่วมกัน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของประเทศร่วมกัน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการและบุคลากรสนับสนุน การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วย ความร่วมมือด้านวิชาการทรัพยากร และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยจะร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) ซึ่งความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นเวลา 5 ปี

มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาความมั่นคง และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการทหาร ตลอดจนนโยบายการบริหารประเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างสูงสุดต่อไป

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:32 น.

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ นักบินอวกาศ (Astronaut) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
บทความถัดไปศธ.เปิด 4 แนวทางแก้หนี้ครู เล็งปรับระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนครูใหม่ !!!
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่