ด่วน!! สพฐ.จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา
ด่วน!! สพฐ.จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา

ด่วน!! สพฐ.จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๗,๕๔๘ อัตรา ได้แก่

๑.๑ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๖๔ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๔๙ อัตรา
(ตำแหน่งโครงสร้าง)

๑.๓ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒,๑๖๕ อัตรา
๑.๔ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑๙๖ อัตรา
๑.๕ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๔,๕๙๕ อัตรา
๑.๖ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๓๗ อัตรา
๑.๗ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค. (๒)จำนวน ๓๐๘ อัตรา
๑.๘ ตำแหน่งพนักงานราชการ (จ้างงานรูปแบบอื่น) จำนวน ๓๔ อัตรา


ด่วน!! สพฐ.จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา 3
ด่วน!! สพฐ.จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา 4

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

สพฐ. ศธ 04009-ว5974 ลว. 3 ตุลาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6-693 ลว. 23 ก.ย. 65

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่