หน้าแรก ข่าวการศึกษา คุรุสภาเชิญชวน ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์คุรุสภา

คุรุสภาเชิญชวน ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์คุรุสภา

คุรุสภาเชิญชวน ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์คุรุสภา

1169
0
คุรุสภาเชิญชวน ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์คุรุสภา
คุรุสภาเชิญชวน ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์คุรุสภา

คุรุสภาเชิญชวน ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์คุรุสภา

คุรุสภาเชิญชวน ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์คุรุสภา
คุรุสภาเชิญชวน ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์คุรุสภา

คุรุสภาประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ กรณีการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ลดภาระการเดินทาง และลดความเสี่ยงจากโควิด-19

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้ออกประกาศฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้

          ประการแรก การให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) สามารถยื่นคำขอออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th โดยไม่ต้องดำเนินการผ่านช่องทางไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการอีกต่อไป

          ประการที่ 2 ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)  และสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาอนุมัติผ่าน QR Code จากเว็บไซต์ของคุรุสภา

          ประการที่ 3 การติดต่อสอบถามการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอทุกประเภท ให้ดำเนินการผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2304 9899 หรือจุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

วิดีทัศน์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ https://youtu.be/rKRBLVIy9PA

สมัครสมาชิก KSP e-Service https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

สำหรับโรงเรียน สมัครสมาชิก https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26186/

บทความก่อนหน้านี้วิธีการดาวน์โหลดเกียรติบัตร การประชุมวิชาการ วทร.24 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2564
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พลังงานทดแทนจากขยะ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here