คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานให้มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป

บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติอนุมัติรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จำนวน 792 คน

ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือก

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์คุรุสภา

บทความก่อนหน้านี้เลื่อน “วันเด็ก” ออกไป 1 สัปดาห์ ส่วน “วันครู” รอดูสถานการณ์
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1-3 พร้อมสื่อ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่