คุณครูเช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.
คุณครูเช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.

คุณครูเช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.

เช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.
เช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.
เช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.
เช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.
เช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.
เช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.

การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมในช่วงเปลี่ยนผ่าน

คุณสมบัติครบภายใน 30 ก.ย. 65 ให้ยื่นคําขอตาม ว17/52 หรือ ว21/60 ได้เพียง 1 ครั้ง ภายใน 30 ก.ย. 65 การขอ ว17/52 (ต้องบรรจุก่อนวันที่ 5 ก.ค. 60 และไม่เคยยื่นคําขอตาม ว17/52 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ว21/60 มาก่อน)

เช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.
เช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.
เช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.
เช็คด่วน!! การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ล่าสุด จาก ก.ค.ศ.

ข้าราชการครูที่อยู่ระหว่างขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตามว 13/56 หากจะยื่นคําขอตาม ว 17/52 หรือ ว 21/60 สามารถยื่นได้ภายใน 30 ก.ย.65 ทั้งนี้ ผู้ที่จะยื่นคําขอตาม ว17/52 ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่กําหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ ว21/60 ซึ่งกําหนดให้ยืนได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบหรือได้รับแจ้งมติ ไม่อนุมัติ หากกําหนดเวลา 1 ปี ดังกล่าว เกิน 30 ก.ย. 65 ต้องยื่นคําขอตามหลักเกณฑ์ใหม่

สําหรับผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว17/52 ช่วงเปลี่ยนผ่านไปแล้วไม่สามารถยื่นขอรับ การประเมินตาม ว17/52 ได้อีก

ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารตําแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป และต่อมาได้รับการแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งครู จะสามารถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่กําหนดใหม่นี้ได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้กรมการปกครอง ขยายเวลาทำบัตรประจำตัวประชาชน ถึง 30 เม.ย.นี้
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี!! แผนบูรณาการ ชั้น ป.1 – ป.6 สำหรับครูและนักเรียน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่