"ตรีนุช" วอนครูอย่าได้กังวล ศธ.วางแนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาภาพรวมประเทศไว้แล้ว

“ตรีนุช” วอนครูอย่าได้กังวล ศธ.วางแนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาภาพรวมประเทศไว้แล้ว

"ตรีนุช" วอนครูอย่าได้กังวล ศธ.วางแนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาภาพรวมประเทศไว้แล้ว
“ตรีนุช” วอนครูอย่า ได้กังวล ศธ.วางแนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาภาพรวมประเทศไว้แล้ว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมติดตามรับฟังปัญหา พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. ในการประชุมคณะทำงานดำเนินการนำร่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 โดยมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกว่า 120 คน

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการจัดประชุมคณะทำงานฯ ว่า สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ.ได้จัดทำคู่มือการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ 4 สายงาน ตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของ ศธ. พร้อมสื่อสารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกตำแหน่ง มีความเข้าใจที่ตรงกัน และนำไปทดลองใช้กับสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาแต่ละสังกัด ตามขนาดและประเภทการจัดการศึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการทดลองและปรับปรุงคู่มือการประเมินฯ ดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ ก่อนนำไปปฏิบัติใช้พร้อมกันทั่วประเทศต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้มีความต้องการที่จะรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุม โดยพร้อมที่จะรับฟังสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ก็ยิ่งมีความห่วงใยในการดำเนินงานภายในสถานการณ์เช่นนี้ และขอเป็นกำลังใจให้กับครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก รวมทั้งขอขอบคุณสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลมาอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนมีความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 4 สายงานในครั้งนี้

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้วางแนวทางการทำงานและให้การช่วยเหลือในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การปรับยืดหยุ่นระเบียบการใช้เงินอุดหนุนรายหัว การนับเวลาเรียนและการประเมินผลการจัดการเรียน การบริหารจัดสรรสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง การบริหารวัคซีนแก่ข้าราชการครูทั่วประเทศ ตลอดจนการจัดทำโครงการ มาตรการ เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ปกครอง นักเรียน และข้าราชการครู เป็นต้น ซึ่งจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไป

“นอกจากแนวทางและมาตรการต่าง ๆ แล้ว ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะผลักดันนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศในทุกพื้นที่ ขออย่าได้กังวล และขอให้เชื่อมั่นว่า เราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาว ศธ.และทุกภาคส่วน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ขอบคุณที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่