หน้าแรก ข่าวการศึกษา สอศ.รับสมัครคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564

สอศ.รับสมัครคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564

สอศ.รับสมัครคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564

1205
0
สอศ.รับสมัครคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564
สอศ.รับสมัครคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564

สอศ.รับสมัครคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564

สอศ.รับสมัครคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564
สอศ.รับสมัครคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษาจะดําเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สายงานการสอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี ความเป็นเลิศมั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม
เพื่อให้การดําเนินการโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากร อาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา (ภาครัฐและภาคเอกชน) ประธาน อาชีวศึกษาจังหวัด และประธานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อรับรางวัลฯ ดังกล่าว และให้ถือปฏิบัติตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ที่เว็บไซต์ http://bpcd.vec.go.th หรือ คิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้สํานักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษาจะแจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลฯ ดังกล่าว ให้ทราบต่อไป

ขอบคุณที่มา : Facebook Bpcd Vec

บทความก่อนหน้านี้เบรก โครงการเยียวยาข้าราชการ “เราผูกพัน” รู้หรือไม่ ? ข้าราชการไทยเป็นหนี้มากกว่า 6 แสนล้านบาท
บทความถัดไปสวทช. เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ NAC2021 ครั้งที่16 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25-30 มี.ค. 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่