หน้าแรก ข่าวการศึกษา ข้าราชการอื่น (ก.พ.) ใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุใหม่ เป็นเวลา 2 ปี สามารถโอน และย้าย ได้

ข้าราชการอื่น (ก.พ.) ใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุใหม่ เป็นเวลา 2 ปี สามารถโอน และย้าย ได้

ข้าราชการอื่น (ก.พ.) ใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุใหม่ เป็นเวลา 2 ปี สามารถโอน และย้าย ได้

708
0
ข้าราชการอื่น (ก.พ.) ใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุใหม่ เป็นเวลา 2 ปี สามารถโอน และย้าย ได้
ข้าราชการอื่น (ก.พ.) ใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุใหม่ เป็นเวลา 2 ปี สามารถโอน และย้าย ได้

ข้าราชการอื่น (ก.พ.) ใน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุใหม่ เป็นเวลา 2 ปี สามารถโอน และย้าย ได้ล่าสุด วันที่ 16 กันยายน 2563 Facebook สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu เผยแพร่ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่เข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

[อ.ก.พ.สป.ศธ. บรรจุใหม่ 2 ปี โอนย้ายได้ ]
_____________________________________
ข้าราชการอื่น (ก.พ.) ใน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุใหม่ เป็นเวลา 2 ปี สามารถโอน และย้าย ได้
** ส่วนข้าราชการครู บรรจุใหม่ ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4-5 ปี จึงจะขอโอน หรือย้าย ได้

Facebook สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu
ข้าราชการอื่น (ก.พ.) ใน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุใหม่ เป็นเวลา 2 ปี สามารถโอน และย้าย ได้
ข้าราชการอื่น (ก.พ.) ใน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุใหม่ เป็นเวลา 2 ปี สามารถโอน และย้าย ได้

ขอบคุณที่มา : Facebook สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here