หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

977
0
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครั้งแรก โดยกำหนดจัดสอบวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 มี 6 สนามสอบ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คุรุสภาขอย้ำเตือนผู้มีสิทธิเข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบของ สทศ. ดังนี้

      หลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู และบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถ่ายและข้อความที่ชัดเจนในการเข้าห้องสอบ กรณีไม่มีบัตรหรือข้อมูลในบัตรไม่ชัดเจน ต้องมีหลักฐานการแจ้งความและต้องขอสำเนาข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่มีรูปถ่ายมาประกอบด้วย หากไม่ครบทั้ง 2 รายการ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบและเมื่อเข้าทำการทดสอบแล้วจะไม่มีการต่อเวลาทำข้อสอบ

      ระเบียบการเข้าห้องสอบ หากไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีบัตรแสดงตน และบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ หากเข้าสอบสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น  ให้นั่งสอบจนหมดเวลา

      ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ อนุญาตให้นำนาฬิการเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

      การแต่งกาย ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพบุรุษ ให้สวมเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาว และสวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรี ให้สวมเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกระโปรงหรือชุดเดรสสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น

ทั้งนี้ ในวันสอบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิชาที่สอบทุกกรณี สิ่งสำคัญที่ผู้มีสิทธิเข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศึกษาประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบอย่างละเอียดทางเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเข้ารับการสอบ

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557

ที่มา : เว็บไซต์คุรุสภา

บทความก่อนหน้านี้ลงทะเบียนด่วน!! คอร์สอบรมออนไลน์ สำหรับครูภาษาอังกฤษ “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรายชั่วโมง โดยใช้ Interactive Digital Content สำหรับผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) จำกัด 500 ที่/หลักสูตร
บทความถัดไปสพฐ. วางระบบสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน นำไปสู่ Happy School
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here