ชมรมครูฯ ออกแถลงการณ์ ขอให้ รมว.ศธ.เลื่อนเปิดเทอม 1/2564
ชมรมครูฯ ออกแถลงการณ์ ขอให้ รมว.ศธ.เลื่อนเปิดเทอม 1/2564

ชมรมครูฯ ออกแถลงการณ์ ขอให้ รมว.ศธ.เลื่อนเปิดเทอม 1/2564

แถลงการณ์ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ฉบับที่ 2/2564 17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาทบทวนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ด้วยความกังวลและห่วงใยของประชาชนต่อวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่อาจจะยังไม่อยู่ในห้วงเวลาที่ปลอดภัยหรือไม่ ประกอบกับควรทิ้งระยะเวลาห่างออกไปสักระยะ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยเมื่อเกิดการแพร่ระบาดในห้วงเวลาก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดไม่รุนแรงมากเท่าปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันได้มีผู้ติดเชื้อเมื่อเทียบกับห้วงเวลาดังกล่าว มีจำนวนที่มากกว่า ประกอบกับการดำเนินการให้ได้รับวัคซีนที่ต้องอาศัยระยะเวลาตามเงื่อนไขหรือองค์ประกอบทางการแพทย์เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน ยิ่งกว่านั้น โรคข้างต้น ยังอาจมีวิวัฒนาการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงหรือไม่ แม้จะได้รับวัคซีนไปแล้ว 

โดยจากการสอบถามทางออนไลน์ในชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และมีผู้แชร์ออกไป ซึ่งได้รับการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เห็นว่าควรเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป จำนวน 1,023 ราย คิดเป็น 98.55 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าไม่ควรเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป เพราะกระทบต่อการเรียน จำนวน 15 ราย คิดเป็น 1.45 เปอร์เซ็นต์

(ที่มาของการสำรวจ: https://mobile.facebook.com/questions.php?question_id=5537770079627270&_rdc=1&_rdr 

ดังนั้น ชมรมฯ จึงแถลงการณ์มา เพื่อขอท่านได้โปรดพิจารณาทบทวนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 อีกครั้ง เพื่อให้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปสักระยะ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของความปลอดภัยสำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ไกรทอง กล้าแข็ง
ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์
โทร 08 9444 0493  

ที่มา : ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่