ขอเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ
ขอเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ "เด็กดีของสังคม" จากธนาคารออมสิน ๒๑๖ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท สมัครภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

ขอเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ “เด็กดีของสังคม” จากธนาคารออมสิน ๒๑๖ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท สมัครภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ขอเชิญชวนสมัครรับทุนการศึกษาโครงการ “เด็กดีของสังคม” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ ๑๐๘ ปี (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔)

ธนาคาร ได้หารือร่วมกับสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินโครงการ “เด็กดีของสังคม” เป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา และเป็น “เด็กดี” นอกจากช่วยเหลือ ทําดี ต่อครอบครัวตนเองแล้ว “เด็กดี” ยังเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความรักเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “เด็กดี” มีจิตอาสา ร่วมกัน ทําดี อย่างมีปัญญา มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ค้นหาปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย ทางแก้ ในการคลี่คลาย ลดทอนปัญหา ของสังคม ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างเป็นระบบ ฝึกฝนเพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีปัญญาต่อไป

ธนาคารจึงมีความตั้งใจให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติของความเป็น “เด็กดี” ในสามประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) มีความกตัญญู ๒) มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๓) มีจิตอาสา ร่วมกัน ทําดี อย่างมีปัญญา

สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติของความเป็น “เด็กดี” ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่
                           ๑) มีความกตัญญู
                           ๒) มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                           ๓) มีจิตอาสา ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา

โดยจัดสรรกําลังใจจํานวน ๒๑๖ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น ๒ หน่วยงาน ดังนี้
                           – สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑๐๘ ทุน
                           – สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๐๘ ทุน

   *****สามารถสมัครได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ *****

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

19 ความคิดเห็น

  1. อยากนำเงินส่วนนี้ไปศึกษาต่อในระดับ ป.ตรีเพื่อนำวิชาชีพกลับมาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมเเละขาติบ้านเมืองต่อไป

  2. สมัครทุนการศึกษายังงัยคะทำหน่อยได้ไหมอยากได้ทุนไว้จ่ายค่าเทอมสื้อมอไซแม่ไปรับส่งโรงเรียนนะคะฟิวเฟรมนะคะแม่ชื่อสุมาลีอุฬารโชคคะมีบชออมสินชลบุรีคะน้องเบอบัชชีคะสาขาเช็นทรัลคะน้องอยากได้คะชนธัญอุฬารโชคคะโรงเรียนวัดหฝกลางดอนคะปสองทับสามคะ ฟิวมัธยมหนึ่งทับสองคะโรงเรียนแสนสุข0626425740 0014 020295679458 0644 020223882042

  3. อยากนำเงินนี้ไปเรียนต่อสูงๆเพื่อพัฒนาการเรียนต่อไปเพื่อจะได้หางานสอบบรรตุเป็นข้าราชการทำงานเพื่อมา้ยงครอบครัวและพัฒนาบ้านของตนเองและชุมชนค่ะ

  4. หนูอยากทำทุนมาช่วยให้ตัวเองในการเรียน ต่อ ม.4 และอยากเก็บมาเป็นทุนให้น้องของหนูและให้แม่

  5. เอานำเงินนี้ไปศึกษาต่อระดับในปริญญาตรีเพื่อศึกษาเรียนรู้ความสามารถของตัวเองไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนและบ้านเมือง

  6. อยากนำเงินส่วนนี้มาเเบ่งเบาภาระของพ่อเเม่ค่ะเเละนำมาใช้ในการศึกษาเพื่อจะได้ศึกษาอย่างเต็มที่เเละไม่อยากรบกวนเงินของพ่อเเม่ค่ะ

  7. อยากนำทุนนี้ไปศึกษาต่อระดับชั้นปวส.สาขาวิชาการบัญชีเพื่อนำวิชาชีพมาพัฒนาตนเองครอบครัวคนรอบข้างชุมชนสังคมและชาติบ้านเมืองต่อไป

  8. อยากนำทุนนี้ไปศึกษาต่อละดับชั้นต่อๆๆเพื่อลดการเเบ่งเบาภาระพ่อเเม่เเละนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  9. อยากนำทุนการศึกษาที่ได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อในอนาคตค่ะ เพราะทางบ้านก็ขาดทุนทรัพย์อยู่ไม่น้อยเพราะการใช้จ่ายในการศึกษาเยอะขึ้น ถ้าดิฉันได้ทุนดิฉันจะนำมาใช้ประโยชน์และใช่จ่ายอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่