ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้ สู่ประชาชน
ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้ สู่ประชาชน

ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้ สู่ประชาชน

ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายอุดหนุนรายหัว “ปี 66 มีเฮ !! รัฐอัดฉีดกว่า 8 พันล้านบาท เพิ่มอัตราเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว ตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึง ม.ปลาย/ ปวช. ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ-นอกระบบ” โดยปรับอัตราเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) ใน 4 รายการ ได้แก่

1. ค่าจัดการเรียนการสอน ( สื่อ วัสดุการสอน ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ) ปีสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากปี 65 ร้อยละ 20
2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวิชาการ ทัศนศึกษา ฯลฯ) ปีสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากปี 65 ร้อยละ 30
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ตั้งแต่ปี 66 และคงที่ในปีต่อ ๆ ปี
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มให้ครบ 1 ชุด และเพิ่มเติมอีก 1 ชุดเฉพาะผู้เรียนยากจนที่ผู้ปกครองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นับเป็นการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนในรอบกว่า 10 ปี หลังจากการปรับครั้งล่าสุดเมื่อปี 2553 ขณะที่ปัจจุบันราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การปรับอัตราในครั้งนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของนักเรียนกว่า 11.5 ล้านคน ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ครอบครัว รวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย

ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้ สู่ประชาชน
ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้ สู่ประชาชน 7
ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้ สู่ประชาชน
ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้ สู่ประชาชน 8
ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้ สู่ประชาชน
ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้ สู่ประชาชน 9
ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้ สู่ประชาชน 10

โรงเรียนคุณภาพ มิติใหม่แห่งการเรียน

S : Safety ปลอดภัย
Q : Quality มีคุณภาพ
S : Sharing แบ่งปันทรัพยากร(การศึกษา)ร่วมกัน

  • สร้างนักเรียนคุณภาพให้กับประเทศ
  • สร้างครูคุณภาพให้กับห้องเรียน
  • สร้างผู้บริหารคุณภาพให้กับโรงเรียน
  • สร้างโรงเรียนคุณภาพให้กับชุมชน

นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนา 3 ทัก

  • ทักษะการเรียนรู้
  • ทักษะอาชีพ
  • ทักษะชีวิต

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น” โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีครูครบชั้น ครบวิชา มีห้องเรียนปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย

ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้ สู่ประชาชน 11

“อาชีวะ พร้อมเปิดหลักสูตร EV ปั้นเด็กไทยเข้าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สู่เบอร์ 1 แห่งอาเซียน”

โครงการผลิตผู้เรียนป้อนตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการเดินหน้า ตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรม EV กับรถที่ปลดปล่อยมลพิษ เป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle : ZEV)

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้พัฒนา ยกระดับ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมปูพรมเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ระดับ ปวช./ปวส. ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 51 แห่งทั่วประเทศ เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ร่วมเป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศของอุตสาหกรรม EV ที่ก้าวหน้า ล้ำยุคสู่อนาคต ให้ไทยพร้อมก้าวเป็นศูนย์กลางการผลิตรายใหญ่ที่สุดของอาเซียน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ภายใน 5 ปี

• สถานศึกษาที่เปิดสอน EV 51 แห่งทั่วประเทศ

ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความรู้ สู่ประชาชน 12

ที่มา :: คุรุสภา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่