ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ การประเมินวิทยฐานะ DPA
ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ การประเมินวิทยฐานะ DPA

ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ การประเมินวิทยฐานะ DPA

แนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ : การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีผลการประเมินวิทยฐานะในระบบ DPA ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินให้ข้อสังเกตว่าไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟส์วีติทัศน์ได้ หรือเปิดได้แต่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดข้องของระบบ DPA และมิใช่กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินส่งไฟล์ให้กับ Admin ของสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการไม่ถูกต้อง จึงมีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการ ได้ตรวจสอบพบข้อสังเกตในลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งสำนักงาน ก.ค.ศ.เพื่อตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินอีกครั้ง ก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ก.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณีพิจารณา

๒. กรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก..ศ. ตั้ง ได้พิจารณาและมีมติไม่อนุมัติไปแล้ว และคณะกรรมการประเมินมีข้อสังเกตในลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งสำนักงาน ก.ค.ศ.เพื่อตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินอีกครั้ง และนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการประเมินใหม่

ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์  การประเมินวิทยฐานะ DPA
ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ การประเมินวิทยฐานะ DPA 3
ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์  การประเมินวิทยฐานะ DPA
ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ การประเมินวิทยฐานะ DPA 4

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ก.ค.ศ., สำนักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (otepc.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่