หน้าแรก ข่าวการศึกษา กำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

กำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

กำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

141
0
กำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
กำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

กำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 และเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 

*** ขอให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จัดทำเกียรติประวัติตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้
1. นักเรียน – สพฐ
2. นักเรียน นักศึกษา – สอศ
3. นักศึกษา – อว
4. สถานศึกษา – สพฐ
5. สถานศึกษา – สอศ
และจัดส่งในรูปแบบไฟล์ Word เท่านั้น  มาทาง E-mail : inspec.scholarship1@gmail.com
*** ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 *** เพื่อนำไปจัดทำหนังสือเกียรติประวัติต่อไป

กำหนดการเข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 และเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 และเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 และเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 และเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

แบบฟอร์มนักเรียน-สพฐ

แบบฟอร์มนักเรียน นักศึกษา-สอศ

แบบฟอร์มนักศึกษา-อว

แบบฟอร์มสถานศึกษา-สพฐ

แบบฟอร์มสถานศึกษา-สอศ

ประกาศรางวัลชมเชย 2562-เพิ่มเติม.pdf

ประกาศรางวัลชมเชย ปีการศึกษา 2562

ประกาศรางวัลพระราชทาน 2562-เพิ่มเติม.pdf

ประกาศรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here