กยศ.ประกาศ “การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564” (แก้ไขครั้งที่ 2) ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน !!!
กยศ.ประกาศ “การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564” (แก้ไขครั้งที่ 2) ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน !!!

กยศ.ประกาศ “การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564” (แก้ไขครั้งที่ 2) ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน !!!

ประกาศ!!! “การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564” กองทุนขอแจ้งกำหนดการกู้ยืม (แก้ไขครั้งที่ 2) ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 คลิก https://www.studentloan.or.th/th/news/1609729911

คู่มือการดำเนินงานในระบบDSL

– สำหรับผู้กู้ยืมเงิน https://rb.gy/bavo71
สำหรับสถานศึกษา https://rb.gy/9n6r0p

คลิปวิดีโอ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1616575805

เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1622797834

กยศ.ประกาศ “การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564” (แก้ไขครั้งที่ 2) ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน !!!
กยศ.ประกาศ “การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564” (แก้ไขครั้งที่ 2) ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน !!!

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่