การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2563

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ แจ้งเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ที่ศธ 04009/ว 6452 ให้กับข้าราชการในสังกัดโดยดำเนินการ ดังนี้
๑. สำรวจ รวบรวม และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียด รูปแบบ และจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล รวมทั้งเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง
๒. ตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาทุกกรณี ทุกราย และทุกชั้นตรา (ตามข้อ ๑) และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา (๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ต่ำกว่าระดับดี (พอใช้ /ต้องปรับปรุง) และบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
อนึ่ง สำหรับการดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับทราบผลการพิจารณาแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ที่ศธ 04009/ว 6452
  2. แบบ คร แจ้งเขต 63

ขอบคุณเว็บไซต์ : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

บทความก่อนหน้านี้ไม่เลือกงานไม่ยากจน แรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับคนตกงาน 79,247 อัตรา แนะเด็กไทยเรียนสายอาชีพ
บทความถัดไปการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปี 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่