อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง รับเกียรติบัตรโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิแพธทูเฮลท์

เปิดแล้ว!! การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี 2565 โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ครับ หากมีปัญหาสามารถดาวน์โหลด คู่มือการอบรมเพศวิถีศึกษา ออนไลน์ รับรองชั่วโมงพัฒนา ได้ 22 ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปรับปรุงระบบโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์แล้วเสร็จและจะเปิดรับลงทะเบียนการอบรมรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง

การสอนเพศวิถีศึกษา คือ การเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศและสัมพันธภาพทางเพศ ที่เหมาะสมกับวัยและบริบททางวัฒนธรรม ด้วยการให้ข้อมูลที่ ถูกต้องชัดเจนในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยปราศจากการตัดสินเชิงคุณค่า (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ(UNESCO), 2552, น.2)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 ซึ่ง ออกตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  ในมาตรา 6 ของกฎหมาย กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย 1 จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 2 จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา และ 3 จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน หรือ นักศึกษา ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม

หลักสูตรการ สอน เพศวิถี ศึกษา ชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ มอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว

ครูที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้

ซึ่งสามารถเข้าไปลงทะเบียนอบรมได้ที่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลงทะเบียนอบรมที่นี่

เข้าอบรม >> http://cse-elearning.obec.go.th/

ลิงก์เข้าอบรม


หน้าลงทะเบียน : http://cse-elearning.obec.go.th/registration
แนะนำหลักสูตร : http://cse-elearning.obec.go.th/dashboard
หน้าเข้าสู่ระบบ : http://cse-elearning.obec.go.th/login

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.แจ้งกรอกข้อมูลบิ๊กดาต้าให้ใช้ P-School แทน EDC และให้นำเข้าข้อมูลครูและบุคคลากรให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค. 2563
บทความถัดไปคุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

47 ความคิดเห็น

 1. ผมลงทะเบียนอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาในวันที่28มี.ค.63สามารถอบรมได้รึเปล่าครับซึ่งในวันที่29มี.ค.63ผมก็ยังอบรมไม่เสร็จจะมีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรหรือเปล่าครับ

 2. อยากเรียนรู้มากๆเลยค่ะ เพราะคิดว่ามีประโยชน์สำหรับข้าราชการมิใช่น้อย และสามารถนำไปปรับใช้ภายในสถานศึกษาได้โดยเฉพาะข้าพเจ้าที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมปลาย นักเรียนเป็นวัยรุ่น ครูจะได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้

 3. ข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.4 พบว่า นักเรียนมีแฟนตั้งแต่ยังเรียน และส่งผลกระทบต่อผลการเรียน บ้างก็ขาดเรียน บ้างก็แต่ตัวไม่มิดชิด ทำให้ข้าพเจ้าหนักใจ จึงมีความจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อนำไปปรับใช่ในการแก้ปัญหาให้ทันท่วงที และมีวิธีการให้คำปรึกษากับวัยรุ่น

 4. ลงทะเบียนอบรมแล้ว. ทดสอบก่อนเรียนได้ ร้อยละ71 ลงเรียน หน่วยที่1ไปแล้ว. แต่พอมาเข้าเรียนอีก เข้าไม่ได้สักที สงสัยคนเยอะ จะให้ทำอย่างไรค่ะ.

 5. ลงทะเบียนอบรม พร้อมส่งแผนการสอนเพศวิถีศึกษา
  อยู่ในขั้นตอนการตรวจและออกวุฒิบัตรครับ

  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  สพม.4
  ขอบคุณครับ

 6. ได้ทำการสอบก่อนเรียนไปแล้ว และ เรียนตอนที่ 1 แล้ว แต่ทำไมไม่สามารถเปิดเรียนได้อีกเลย เป็นเพราะอะไรครับ

 7. อบรมเสร็จแล้ว ส่งแผนแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 และจะพิมพ์เกียรติบัตรได้เมื่อไรค่ะ แล้วจะติดต่อหน่อยงานผู้จัดอบรมได้ช่องทางไหนค่ะ

 8. อบรมเสร็จแล้ว ส่งแผนแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 และจะพิมพ์เกียรติบัตรได้เมื่อไรค่ะ แล้วจะติดต่อหน่อยงานผู้จัดอบรมได้ช่องทางไหนค่ะ

  ตอบ

 9. อบรมเพศวิถีเสร็จและส่งแผนเแล้วเกือบจะ 2 เดือนแล้ว ยังไม่สามารถพิมพ์วุฒิบัตรเลยค่ะ ตรวจแผนนานจังเลยค่ะ

 10. อบรมแต่ละครั้ง แต่ละหน่วย ใช้เวลาเกินหลักสูตรตลอด บางวันนั่งดูทั้งวันโดยเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ ก็ยังไม่ผ่าน 180 นาที และไม่ได้เปิดจอไปหน้าไหนเลย สงสัยเวลาในระบบจังเลยค่ะ

 11. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เมื่อส่งคำตอบ ส่งไม่ได้ มีข้อความว่า “เวลาไม่ครบ” ทั้ง ๆที่บ้างครั้งเกินเวลาแล้ว ลองใหม่ เวลา 20 นาที ก็ส่งคำตอบไม่ผ่านค่ะ

 12. ส่งแผนแล้ว ศน.ยังไม่ตรวจแผน แจ้ง ศน.แล้วเขาบอกเกินเวลา ทั้งๆๆที่เราส่งก่อน 1 เดือนหลังเรียนจบ หรือ ภายใน 1 เดือนนี้รวมกับที่ ศน. ตรวจด้วย เพราะดิฉันเรียนจบตั้งแต่เดือน. มิถุนายน แต่ ศน. บอกเขาเปิดระบบ กค. มันก็เกิน 1 เดือนที่ดิฉันส่งแผน ศน. มาเปิดระบบก็ไม่เจอ จะทำอย่างไรคะถึงจะได้เกียรติบัตร เพราะเรียนจบแล้วส่งแผนแล้วผ่านหมดแล้ว T_T สพม.18 ค่ะ

 13. อบรมแล้วผ่านทั้ง8หน่วยแล้ว ส่งแผนแล้วแต่ยังปริ้นเกียรติบัตรไม่ได้สักทีทำไงดีครับ ควรติดต่อใครครับ นี่ก็ประมาณ 2เดือนแล้วครับ

 14. ได้เกียรติบัตร กันยา 62 อยากอบรมปี63 เพื่อเกียรติบัตร 63 ต้องทำไงค่ะ เพราะเข้าไปมีแต่ขึ้นข้อมูลเดิมปี 62 ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 15. ถ้าหากทำระบบมาแล้วไม่มีประสิทธิภาพ ควรปรับปรุงนะครับ ไม่ใช่ปล่อยเรื้องรังแบบนี้ต่อมาเรื่อยๆ แล้วจะสอนเพศวิถีอย่างไรหากแค่การพัฒนายังล่าช้าและน่าปวดหัวขนาดนี้ การให้มานั่งให้ครบเวลาไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ อ่านจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้ ควรพิจารณาได้แล้วว่าควรทำอย่างไร ควรเปลี่ยนเวลาให้น้อยลงและมีการตั้งเวลาให้นับถอยหลัง แค่นี้มันยากไปหรืออย่างไร เวลามากใช่ว่าจะมีประสิทธิภาพแถมเปลืองทั้งพลังงาน ทั้งความรู้สึกและค่าไฟฟ้า การกดถัดไปกว่าจะได้แต่ละครั้งผมนึกว่าเต่าล้านปีครับ ต้องคลิกหลายครั้งถึงจะไปได้ ผมไม่เข้าใจเลยว่าเกิดจากเพราะความสัพเพร่าหรืออะไรกันแน่ แต่ที่แน่ๆไม่ใช่เพราะเน็ตแน่ๆครับ การศึกษาไม่น่ามีประสิทธิภาพน้อยขนาดนี้ ขอบคุณครับ

 16. อบรมตามหลักสูตรและตามเกณฑ์ที่กำหนด ว่าแต่ละหน่วยท่านจะศึกษากี่ชั่วโมงการอบรม ต้องทำตามกติกาให้ครบจำนวน 22 ชั่วโมง เขียนแผนส่งแผนตามที่ระบุ และได้รับอนุมัติแผนไม่นานค่ะ ดิฉันอบรมปี 63 อนุมัติแผน เกือบ 2 เดือน แต่ปี 64 ได้รับอนุมัติแผนเร็วมาก ไม่ทราบว่าทุกท่านทำตามกติกาของการอบรมหรือไม่ สำหรับดิฉันเองทำตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ศึกษาอย่างละเอียด ได้เกียรติบัตรเร็วค่ะ อบรม 1 สัปดาห์ ส่งแผน หลังจากอบรม 3 วัน และประมาณ 1 สัปดาห์ได้รับอนุมัติแผน สามารถปริ้นส์เกียรติบัตรได้นะคะ

 17. ขออนุญาตเรียนเเจ้งค่ะ วันนี้เข้ามาลงทะเบียนเนื่องจากได้ทราบว่าจะหมดเวลาอบรม 28 ก.พ.64 แต่ลงทะเบียนอบรมไม่ได้ค่ะเนื่องจาก ไม่มีชื่อโรงเรียนให้เลือก พิมพ์เเล้วลองกดยืนยันก็ไม่ได้ค่ะ อยากทราบว่าทางระบบการอบรมหรือผู้ดูแล ได้ปิดการอบรมแล้วใช่ไหมคะ ..จะได้ไม่ต้องลงทะเบียน หรือเป็นปัญในส่วนอื่นคะ

 18. ทดสอบก่อนเรียนกดส่ง ระบบแจ้งว่าใช้เวลาไม่ครบ 20 นาทีกลับไปทบทวนใหม่พอกลับไปทบทวนคำตอบก็ตอบแบบเดิม ครบเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วกดส่งระบบก็ยังแจ้งว่าใช้เวลาไม่ครบ 20 นาที (ไม่เข้าใจทำไมต้องบังคับเวลา ทั้ง ๆ ที่ผู้อบรมอ่านหนังสือเร็วตัดสินใจรวดเร็วคำตอบที่ได้ต่อให้อ่านกี่ครั้งก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน)#สมัครเรียน2รอบติดอยู่ตรงนี้ทั้ง 2 รอบ

  • ต้องรอให้แถบสีส้มด้านบนหายไปก่อน ถึงจะกดส่งคำตอบครับ ในการอบรมแต่ละบทก็เหมือนกัน ให้รอจนเเถบสีส้มหายไปก่อน ถึงจะกดจบบทเรียนได้ เเนะนำ ให้เปิดหลายเเท็บ เพื่อรอเวลาครับ

 19. การจัด ชั่วโมงอบรมในแต่ละหน่วย จัดเวลา อบรมติดต่อกัน นานเกิน เช่น หน่วยที่ 1 เวลา 180 นาที่ ซึ่ง ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ ไม่ได้มีเวลาว่าง ติดต่อกันนาน ขนาดนั้น ควารจะมีการแบ่งเนื้อหาย่อย จัด เวลา ครั้ง ละ 1 ชั่วโมง น่าจะดี ที่ผ่านมาเคยอบมติดต่อกัน เกือบ 3 ชั่วโมง ไม่ผ่าน เวลาไม่ครบ ต้องเริ่มอบรมใหม่ ซึ่งมันเสียเวลามาก ครูแต่ละคน ภาระสอน ไม่เท่ากัน รอบนอก มีภาระสอนมาก ว่างแค่ วันละ คาบ หรือ บางพื้นที่ ครูไม่มีคาบว่างเคย ปรับหน่อยนะคะ

 20. อบรมครบ 8 กรณีข้อความขึ้นว่า คุณใช้เวลาไม่ครบ 20 นาทีตามที่กำหนด กรุณาอ่านทบทวนและใช้เวลาให้ครบตามที่กำหนดไว้

  แบบนี้ ต้องทำไงคะ ต้องเปิดเครื่องค้างไว้ 20 นาที หรอคะ แต่เวลไม่ได้ขึ้นจับเวลา มันจะรันเวลาให้ไหมคะ หรือต้องกลับไปเรียนใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่