หน้าแรก ข่าวการศึกษา การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

2083
0
การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
การรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
การรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

มัธยมศึกษาปีที่ 1

รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม-29 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ สสวท. https://www.ipst.ac.th

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. มีผลการเรียนดังนี้
๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๓. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจําตัวประชาชน
๔. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
๕. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๖. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
๗. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจําได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกําหนดในอนาคต

รับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.mwit.ac.th

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook PCSH-Center

บทความก่อนหน้านี้เปิดรับสมัครแล้ว!!! โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 39 ประจำปี 2564 สอบผ่าน ZOOM ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่