หน้าแรก ข่าวการศึกษา การประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

การประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

การประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

1449
0
การประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
การประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

การประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “การปรับตัวของเด็กไทยในรูปแบบความปกติใหม่หรือวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”

การประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
การประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดทำหนังสือที่ระลึกในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและเป็นเวทีสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการวาดและการเขียน สามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ จึงกำหนดจัดการประกวดผลงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ภาพปกและตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
๒. ผลงานเขียน ในรูปแบบของนิทาน การ์ตูนช่อง เรื่องสั้น เรื่องเล่าประสบการณ์ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ

ในหัวข้อ “การปรับตัวของเด็กไทยในรูปแบบความปกติใหม่หรือวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”
ขอเชิญชวนนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า หรือส่งผลงานเขียนด้วยตัวเองหรือส่งผ่านสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ academic.obec.go.th หรือ https://www.facebook.com/OBEC.Read/

บทความก่อนหน้านี้แนวทางการร้องเรียน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ไม่เป็นธรรม”
บทความถัดไปลดช่องว่างกับโรงเรียนประจำอำเภอ ‘อำนาจ’ เล็งปั้นโรงเรียนขนาดเล็กเป็น รร.ประจำตำบล
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่