ก.ค.ศ. ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ก.ค.ศ. ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ. ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า เนื่องจากตั้งแต่วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้งานในระบบ DPA เพื่อบันทึกข้อมูลผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ใช้งานบางส่วนที่มีข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถเข้าใช้งานหรือยื่นคำขอผ่านระบบได้

ก.ค.ศ. ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ก.ค.ศ. ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ที่ยื่นคำขอผ่านระบบ DPA ไม่สำเร็จ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาระบุรายละเอียดของคำขอที่ยื่นผ่านระบบไม่สำเร็จในตาราง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจส่งไปยังอีเมลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการ หรือส่งโดยวิธีอื่น ในวันที่ไม่สามารถทำรายการได้ หรือวันอื่นในภายหลัง

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการ นำส่งข้อมูลตารางรายละเอียดตังกล่าว มายังอีเมลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้

ภาคเหนือ ส่งที่ dpa.north.otepc@outlook.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่ dpa.northeast.otepc@outlook.com

ภาคกลางและภาคตะวันออก ส่งที่ dpa.central.otepc@outlook.com

ภาคใต้ ส่งที่ dpa.south.otepc@outlook.com

๓. เมื่อสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการ สามารถนำส่งข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA ได้แล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. จะดำเนินการให้ระบบ DPA บันทึกวันที่นำส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำรายการได้สำเร็จ ตามที่ระบุในตาราง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ยื่นคำขอไม่สำเร็จไม่เสียสิทธิ์ในการได้รับการแต่งตั้งย้อนหลังแต่อย่างใด

ก.ค.ศ. ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 5
ก.ค.ศ. ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 6
ก.ค.ศ. ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 7

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ก.ค.ศ., สำนักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (otepc.go.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่