หน้าแรก ข่าวการศึกษา แนวทางการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19

แนวทางการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19

แนวทางการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19

1064
0
แนวทางการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19
แนวทางการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19

แนวทางการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 30 กรฎาคม 2564 สพฐ.ได้ชี้แจงการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต​ ตามแนวทางการจัดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (เพิ่มเติม) ในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต

การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต แบบซื้อ Sim Card ใหม่ หรือแบบซื้อแพคเกจเติมเงินกับ Sim Card เดิมความเร็วคงที่ อย่างน้อย 4 Mbps ไม่จํากัดปริมาณการใช้งาน สําหรับนักเรียนที่มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

– อนุบาล ความเร็วไม่น้อยกว่า 4 Mbps ราคา 120 บาท/เดือน
– ประถมศึกษา ความเร็วไม่น้อยกว่า 4 Mbps ราคา 120 บาท/เดือน
– มัธยมศึกษาตอนต้น ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Mbps ราคา 150 บาท/เดือน
– มัธยมศึกษาตอนปลาย ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Mbps ราคา 150 บาท/เดือน

การดําเนินการและเบิกจ่ายเงิน

– โรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.พัสดุ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และเกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต
– โรงเรียนเป็นผู้เบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือนให้กับผู้ปกครอง/นักเรียน โดยหลักฐานการเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ในนามโรงเรียน โดยใช้หลักฐานรายชื่อนักเรียนและหมายเลขโทรศัพท์แนบท้ายสัญญา

แนวทางการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19
แนวทางการดำเนินการจัดหา บริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19

แนวทางการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19
แนวทางการดำเนินการจัดหา บริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19
แนวทางการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19
แนวทางการดำเนินการจัดหา บริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19

ที่มา : ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ OBEC Channel 2

บทความก่อนหน้านี้ตรีนุช กำชับมาตรการ WFH เข้มงวด หลังพบบางหน่วยงาน ยังให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน
บทความถัดไปด่วนมาก!!! สพฐ.แจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่