หน้าแรก ข่าวการศึกษา การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1743
0
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กําหนดการคัดเลือกประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑. ระดับสถานศึกษา สถานศึกษายื่นความจํานงขอเข้ารับการประเมินที่สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ทั้งประเภทนักเรียนและสถานศึกษา)

๒. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสาร ประกอบการประเมินไปยัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓. ระดับจังหวัด ดําเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบ การประเมินไปยัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๔. ระดับกลุ่มจังหวัด ดําเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบ การประเมินไปยัง สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

เอกสารเพิ่มเติมดังแนบ

– ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
– กลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทาน 13 กลุ่ม
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักทดสอบการศึกษา สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC Webinar ไฟล์เพาเวอร์พ้อยต์ แก้ไขได้ เครดิตเพจ ครูกระแตสอนไอที
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ฟรี “Design สร้างสื่อการสอนออนไลน์ง่ายๆผ่าน Canva “ จาก Starfish Academy ครูคลับ (Kru Club) ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน อบรมวันที่ 21 สิงหาคม 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่