การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมเอกสารแนวทางตัวอย่าง
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมเอกสารแนวทางตัวอย่าง

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมเอกสารแนวทางตัวอย่าง ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวปฏิบัติ พร้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับแนวทางการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดที่ สพฐ.แจ้งการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567

ไฟล์เวิร์ด เอกสารตัวอย่าง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมเอกสารแนวทางตัวอย่าง ไฟล์เวิร์ด

> ข้าราชการครู คศ.1 บรรจุก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ติดต่อโรงเรียนและส่งเอกสารเขตฯ สามารถขอ “ตริตาภรณ์มงกุฎไทย” (ต.ม.) ได้ครับ

> ข้าราชการครู คศ.2 สามารถขอ “ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย” (ท.ม.) ได้ครับ

ตัวอย่างไฟล์ที่ต้องส่งครับ > ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

1. แบบ รร.1 https://docs.google.com/document/d/1ZjEhb_T39HqxZEP9oFZkZmMAuWuntsON/edit

2. แบบ คศ.2 https://docs.google.com/document/d/1xzAQGqY1WgdWD5K9A7Y3ixXQuhBZrC5T/edit

3. สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน

4. สำเนา กคศ.16

อย่างละ 3 ชุด (โรงเรียนเก็บไว้ 1 ชุด) ครับ

หมายเหตุ ดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนแก้ไขครับ

กำหนดการส่ง และระยะเวลาเสนอขอพระราชทาน ติดตามได้ที่ สพท.ที่สังกัด

ขอบคุณที่มา :: Panuwat Borphimai

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่