กสศ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาจนจบปริญญาเอก สมัครได้ถึง 31 กรกฎาคม 2563
กสศ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาจนจบปริญญาเอก สมัครได้ถึง 31 กรกฎาคม 2563

กสศ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาจนจบปริญญาเอก สมัครได้ถึง 31 กรกฎาคม 2563

กสศ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาจนจบปริญญาเอก
กสศ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาจนจบปริญญาเอก
กสศ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาจนจบปริญญาเอก
กสศ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาจนจบปริญญาเอก

กสศ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ คือทุนแรกและทุนเดียวของประเทศไทย ที่จะส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา ให้ได้ศึกษาจนจบปริญญาเอก (*ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)

ประเทศไทยมีเยาวชนช้างเผือกจำนวนมากที่อยากเรียนต่อจนจบปริญญาถึงกว่า 80% แต่เนื่องจากฐานะทางบ้านจึงมีเพียงแค่ 5% เท่านั้นที่มีโอกาสได้เรียนต่อ

โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้

 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสตามเกณฑ์ กสศ. โดยมีรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2562
 3. เป็นผู้มีผลการเรียนสะสมทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บนของสาขาที่จบการศึกษา
 4. เป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติดีเด่นที่สถานศึกษารับรอง
 5. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบโอนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563

โดย กสศ. จะมีการพิจารณาคุณสมบัติหลักสูตรของผู้ขอรับทุนเพื่อคำนึงถึงการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกได้ โดยมีสาขาดังต่อไปนี้

 1. สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-Curve)
 2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยดิจิทัล
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. เป็นผู้มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

แนวทางการรับสมัครประกอบด้วย 3 แนวทาง

 1. นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ปีการศึกษา 2562 และสอบเข้าปริญญาตรีได้สมัครด้วยตนเอง โดยมีครู/อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา เสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 2 คน
 3. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน หรือหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาที่กำหนดเสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 2 คน

สถาบันการศึกษาครูอาจารย์ที่รู้จักเยาวชนช้างเผือกที่มีคุณสมบัติเหล่านี้หรือเป็นนักศึกษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่ eef-potential.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน 02 079 5475 กด 4 (ในวันและเวลาราชการ) “เพราะการศึกษาคือประตูสู่โอกาส”

ขอบคุณข้อมูลจาก : กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่