กลุ่มทรู เติมเต็มศักยภาพผู้นำไอซีที จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ครั้งที่ 2
กลุ่มทรู เติมเต็มศักยภาพผู้นำไอซีที จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ครั้งที่ 2

กลุ่มทรู เติมเต็มศักยภาพผู้นำไอซีที จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ครั้งที่ 2

กลุ่มทรู เติมเต็มศักยภาพผู้นำไอซีที จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ครั้งที่ 2
กลุ่มทรู เติมเต็มศักยภาพผู้นำไอซีที จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ครั้งที่ 2
กลุ่มทรู เติมเต็มศักยภาพผู้นำไอซีที จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ครั้งที่ 2
กลุ่มทรู เติมเต็มศักยภาพผู้นำไอซีที จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ครั้งที่ 2

15-17 กันยายน 2563 : มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา  คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ครั้งที่ 2 จำนวนกว่า 500 คน จากทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมผู้นำไอซีทีให้สามารถปรับประยุกต์การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน พร้อมให้โรงเรียนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยการอบรมออนไลน์ผ่าน TRUE VROOM และเรียนรู้เพิ่มเติมในห้องเรียนออนไลน์ TRUE VLEARN

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นประธานเปิดการอบรมวันแรกและส่งกำลังใจให้ ICT Talent ภาครัฐ ที่เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มาร่วมชี้แจงบทบาทหน้าที่และแผนการดำเนินงานของโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภายใต้การดูแลของภาครัฐ อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ จะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะ “ผู้นำ” การเปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ ICT Talent การใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีในโรงเรียน และแหล่งสืบค้นความรู้มากมาย นับเป็นการจัดอบรมเข้มตลอด 3 วัน เพื่อให้ ICT Talent ภาครัฐ สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้งานสื่อและอุปกรณ์ไอซีทีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา

พร้อมทั้งเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา หรือ School Management System เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ และวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน

ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังได้จัดตั้งคณะทำงานภาครัฐขึ้นมา เพื่อติดตามช่วยเหลือและประเมินผล พร้อมให้คำแนะนำ ผ่านการปฏิบัติงานบนระบบ ICT Talent Report และบันทึกข้อมูลโรงเรียนผ่านระบบ School Management System ในโรงเรียนที่ ICT Talent ภาครัฐดูแล

นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังมีการจัดการอบรมออนไลน์ให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ต่อเนื่องได้ตลอดทั้งเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน อีกด้วย

ขอบคุณที่มา : Facebook ศธ.360 องศา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่