กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 2

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่