กมว.เปิดทาง’ครู’ที่จบก่อนปี 2546 แต่ยังไม่เคยขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถขอรับได้!
กมว.เปิดทาง’ครู’ที่จบก่อนปี 2546 แต่ยังไม่เคยขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถขอรับได้!กมว.เปิดทาง’ครู’ที่จบก่อนปี 2546 แต่ยังไม่เคยขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถขอรับได้!

กมว.เปิดทาง’ครู’ที่จบก่อนปี 2546 แต่ยังไม่เคยขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถขอรับได้! หลังคุรุสภาออกประกาศ พร้อมเห็นชอบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 9,995 ราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯอีก 17,192 ราย

รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.) ครั้งที่ 6/2563 ว่า  ที่ประชุมได้พิจารณาถึงผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนที่ พ.ร.บ.ครู จะมีผลบังคับใช้ ในปี 2546 โดยใน พ.ร.บ.ครู กำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2546 จะได้ใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว แต่ในอดีตที่ผ่านมามีครูบางคนที่มีสิทธิ์ได้รับแต่ไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ก็ทำหน้าที่ครูมาโดยตลอด เมื่อจะกลับมาขอแต่เลยระยะเวลาที่หมดกำหนดไปแล้ว เช่น กำหนดว่าจะต้องขอภายใน 5 ปี แต่ครูไม่ได้ขอ ซึ่งกรณีนี้มีหลายราย ดังนั้น ทาง กมว.จึงได้เร่งรัดให้ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่งปรับแก้ประกาศ ทั้งนี้ เพื่อให้ครูที่ไม่ได้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาก่อนเลย ได้มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนั้น หากคุรุสภาปรับแก้และประกาศออกมาเมื่อใด ครูก็สามารถมาขอได้ เพราะเป็นสิทธิ์ที่ครูควรจะได้รับ ซึ่งอดีตคุรุสภาออกให้ไม่ได้เพระขัดกับประกาศที่ว่าต้องขอให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี

ประธาน กมว.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม กมว.ได้พิจารณาเห็นชอบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 9,995 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 9,292 ราย , ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 621 ราย , ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 50 ราย , ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 32 ราย นอกจากนี้ เห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอีก จำนวน 17,192 ราย ดังนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 16,161 ราย , ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 879 ราย , ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 56 ราย , ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 96 ราย

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ แนวหน้า วันที่ 5 มิถุนายน 2563 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่