"กมว". มีมติชะลอการออก “ตั๋วผู้บริหาร” ผู้ที่จบปริญญาโท บริหารการศึกษา จากม.เอกชนแห่งหนึ่ง พฤติกรรมน่าสงสัย

“กมว”. มีมติชะลอการออก “ตั๋วผู้บริหาร” ผู้ที่จบปริญญาโท บริหารการศึกษา จากม.เอกชนแห่งหนึ่ง พฤติกรรมน่าสงสัย “กมว”. มีมติชะลอการออก “ตั๋วผู้บริหาร” ผู้ที่จบปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษา จากม.เอกชนแห่งหนึ่ง หลังตรวจพบมหาวิทยาลัยแห่งนี้ รับนักศึกษาเกินจำนวน ปรับเปลี่ยนชื่อผู้เรียนและผู้จบการศึกษาหลายครั้ง  สอบถามไปไม่ยอมชี้แจง “เอกชัย” ฝากผู้ที่สนใจเรียนตรวจสอบหลักสูตรก่อนสมัคร

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (กมว.) กล่าวว่า ตามที่ กมว.ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่า มีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ดำเนินการผลิตมหาบัณฑิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษา และรับนักศึกษาเกินจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากคุรุสภา  รวมถึง มีการปรับเปลี่ยนชื่อผู้เรียนและผู้ที่จบการศึกษาหลายครั้ง และมีมติให้ตรวจสอบข้อมูล  เพื่อให้เกิดความชัดเจน พร้อมทั้งได้มีการส่งหนังสือให้ทางมหาวิทยาลัยชี้แจ้งเรื่องนี้ด้วย ซึ่งขณะนี้พบว่า ทางมหาวิทยาลัยเอกชนดังกล่าวไม่ได้ชี้แจง หรือทำหนังสือตอบกลับมาตามที่คุรุสภาขอข้อมูล ดังนั้น คุรุสภาจึงมีความจำเป็นต้องชะลอการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารไว้ก่อน สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวและยังไม่ได้ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร จนกว่าจะได้รับข้อชี้แจ้งจากทางมหาวิทยาลัยถึงจำนวนและรายชื่อของผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา กมว.ได้อนุมัติใบอนุญาตฯ ให้กับผู้เรียนในหลักสูตรดังกล่าวปี 2557 จำนวน 74 คน  ปี 2558 จำนวน 56 คน และยังเหลือผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตฯ อีกประมาณ 100 คน

“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งกำลังจะเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารการศึกษา ผมจึงอยากฝากให้ผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรดังกล่าว ทำการตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติจากคุรุสภาให้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา ซึ่งจะมีรายละเอียดด้วยว่าแต่ละมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้จำนวนเปิดรับนักศึกษาจำนวนเท่าไร เพื่อที่จะเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่สนใจเรียนแต่กังวลว่าจะไม่ได้รับใบอนุญาตฯ”ประธาน กมว.กล่าว

ขอบคุณที่มาของข่าว และอ่านเพิ่มเติมที่ : เว็บไซต์ไทยโพสต์ วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่