กพฐ.เห็นชอบการรับนักเรียน ปี2564 ไม่เกินห้องละ 40 คน ห้ามขยาย- อนุบาล และ ป.1 ไม่มีการสอบเข้าทุกกรณี
กพฐ.เห็นชอบการรับนักเรียน ปี2564 ไม่เกินห้องละ 40 คน ห้ามขยาย- อนุบาล และ ป.1 ไม่มีการสอบเข้าทุกกรณี

กพฐ.เห็นชอบการรับนักเรียน ปี2564 ไม่เกินห้องละ 40 คน ห้ามขยาย- อนุบาล และ ป.1 ไม่มีการสอบเข้าทุกกรณี ที่ประชุม กพฐ.เห็นชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จำกัดจำนวนรับไม่เกินห้องละ 40 คน ห้ามขยายจำนวนห้องและจำนวนนักเรียนต่อห้อง โดยชั้นอนุบาล และ ป.1 ไม่มีการสอบเข้าทุกกรณี เตรียมเสนอ รมว.ศธ.พิจารณาต่อไป

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งโดยหลักการจะเหมือนกับปีการศึกษา 2563 ที่ สพฐ.กระจายอำนาจให้เขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการ

โดยมีข้อตกลงที่สำคัญ คือ จำกัดจำนวนรับไม่เกินห้องละ 40 คน ห้ามขยายจำนวนห้องและจำนวนนักเรียนต่อห้อง และมีความเป็นไปได้ว่า ในปีการศึกษา 2565 จำนวนนักเรียนต่อห้องอาจจะลดลงเหลือห้องละ 35 คน เพราะจำนวนประชากรลดลง ขณะที่หลักสูตรการเรียนการสอนก็เริ่มปรับเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนั้นจำนวนนักเรียนจะต้องสอดคล้องกับจำนวนครูเพื่อไม่ให้เป็นภาระของครู

ส่วนการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษนั้น ก็ให้คงไว้เหมือนปีที่ผ่านมา เพื่อให้มีความยืดหยุ่นให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ โดยช่วงเวลาหรือปฏิทินการรับนักเรียน เป็นหน้าที่ที่ สพฐ.จะกำหนด แต่เท่าที่ดูก็คงอยู่ในช่วงเวลาไม่ต่างจากเดิม เหมือนปีที่ผ่านมา

สำหรับการรับนักเรียน ระดับอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จะไม่มีการสอบ โดยที่ประชุมใช้คำว่าห้ามสอบทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนพิเศษหรือห้องเรียนปกติ ดังนั้นโรงเรียนก็ต้องมีกระบวนการอื่นที่ไม่ใช่การสอบ โดยอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่การสอบ ส่วนกรณีที่ต้องมีการจับฉลากก็ต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนจับฉลาก ไม่ใช่ให้บุตรหลานจับ เพื่อไม่ให้เด็กเสียความรู้สึก

ทั้งนี้ สพฐ.จะเร่งสรุปแนวทางการรับนักเรียน เพื่อเสนอ รมว.ศธ. ต่อไป หาก รมว.ศธ. มีความเห็นอย่างไร ก็สามารถส่งกลับมาให้ กพฐ.พิจารณาได้ แต่หากไม่มีความเห็นใด ก็เป็นไปตามที่บอร์ด กพฐ.กำหนด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบแผนการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ระลอกสอง ซึ่ง สพฐ .ได้ส่งแผนการรับมือนี้ไปให้โรงเรียนทั่วประเทศรับทราบแล้ว โดยเฉพาะการรับนักเรียนต่างชาติ หรือครูต่างชาติที่มีเข้ามาก็มีแผนการและขั้นตอนสกัดไว้อยู่ จะต้องกักตัวตามขั้นตอน 14 วัน ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีความกังวลเรื่องการระบาดระลอกสอง จึงจำเป็นต้องป้องกันเพื่อไม่ให้คนไทยต้องรับผิดชอบจากการระบาดโดยคนต่างชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบแผนการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ระลอกสอง ซึ่ง สพฐ .ได้ส่งแผนการรับมือนี้ไปให้โรงเรียนทั่วประเทศรับทราบแล้ว โดยเฉพาะการรับนักเรียนต่างชาติ หรือครูต่างชาติที่มีเข้ามาก็มีแผนการและขั้นตอนสกัดไว้อยู่ จะต้องกักตัวตามขั้นตอน 14 วัน ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีความกังวลเรื่องการระบาดระลอกสอง จึงจำเป็นต้องป้องกันเพื่อไม่ให้คนไทยต้องรับผิดชอบจากการระบาดโดยคนต่างชาติ

ขอบคุณที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ ศธ360 องศา 18 กันยายน 2563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่