กทม.ประกาศหยุดเรียนโรงเรียนในสังกัด 437 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก 292 ศูนย์
กทม.ประกาศหยุดเรียนโรงเรียนในสังกัด 437 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก 292 ศูนย์

กทม.ประกาศหยุดเรียนโรงเรียนในสังกัด 437 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก 292 ศูนย์ 

กทม.ประกาศหยุดเรียนโรงเรียนในสังกัด 437 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก 292 ศูนย์
กทม.ประกาศหยุดเรียนโรงเรียนในสังกัด 437 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก 292 ศูนย์

วันนี้ (23 ธ.ค.63) กทม.ได้กำหนดแนวทางจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น โดยดำเนินการดังนี้ 

1. หยุดเรียน โรงเรียนในสังกัดกทม. 437 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 292 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.63 ถึง 3 ม.ค.64

2. ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกทม. ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ยกเว้นหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น งานทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และงานขออนุญาตต่างๆ ยังทำงานตามปกติ 
ส่วนหน่วยงานที่ยังมีความจำเป็น ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมแผนปฏิบัติการ Work From Home ตามมาตรการดังกล่าว

3. ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เช่น งานปีใหม่ งานเคาน์ดาวน์ งานสวดมนต์ข้ามปี ฯลฯ

แต่หากประสงค์จะจัดงานโดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ต้องขออนุญาตจากสำนักอนามัย กทม. เพื่อพิจารณามาตรการการควบคุมโรคเป็นกรณีไป แต่หากผู้ร่วมงานน้อยกว่า 300 คน หรือเป็นลักษณะการจัดเอง เช่น ในครอบครัว ขอให้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณที่มา : Facebook อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่