หน้าแรก ข่าวการศึกษา กทม. กำชับสถานศึกษา ห้ามจำหน่ายอาหาร-น้ำอัดลมที่มีรสหวาน หลังพบนร.ร้อยละ 50 ฟันผุเป็นรู 1-2 ซี่

กทม. กำชับสถานศึกษา ห้ามจำหน่ายอาหาร-น้ำอัดลมที่มีรสหวาน หลังพบนร.ร้อยละ 50 ฟันผุเป็นรู 1-2 ซี่

กทม. กำชับสถานศึกษา ห้ามจำหน่ายอาหาร-น้ำอัดลมที่มีรสหวาน หลังพบนร.ร้อยละ 50 ฟันผุเป็นรู 1-2 ซี่

1115
0
กทม. กำชับสถานศึกษา ห้ามจำหน่ายอาหาร-น้ำอัดลมที่มีรสหวาน หลังพบนร.ร้อยละ 50 ฟันผุเป็นรู 1-2 ซี่
กทม. กำชับสถานศึกษา ห้ามจำหน่ายอาหาร-น้ำอัดลมที่มีรสหวาน หลังพบนร.ร้อยละ 50 ฟันผุเป็นรู 1-2 ซี่

กทม. กำชับสถานศึกษา ห้ามจำหน่ายอาหาร-น้ำอัดลมที่มีรสหวาน หลังพบนร.ร้อยละ 50 ฟันผุเป็นรู 1-2 ซี่

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยว่า จากการสำรวจนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับสุขภาพทางช่องปาก พบเด็กนักเรียนมีฟันผุในระยะเป็นรูถึงร้อยละ 50 เฉลี่ย 1-2 ซี่/คน จึงควรหลีกเลี่ยงการจำหน่าย เครื่องดื่ม ขนม และอาหารที่มีรสหวานน้ำตาลสูงให้แก่เด็ก และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ร้านค้ารอบรั้วโรงเรียน โดยกทม. ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องมาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะในการดูแลช่องปากและการเลือกรับบริการทางทันตกรรม

เพิ่มการสอนในเรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการเพื่อให้ความรู้ในเรื่องอาหาร โภชนาการ รวมไปถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่นักเรียน โดยจัดสถานที่เอื้ออำนวยสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก มีพื้นที่สำหรับนักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร อีกทั้งยังให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่นักเรียน รวมไปถึงทางโรงเรียนได้ประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขในการให้ความรู้และบริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยตรวจสุขภาพทางช่องปากและฟันเป็นประจำทุกปี

ขณะเดียวกันได้กำชับสถานศึกษากำกับดูแลในเรื่องการจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่มในโรงเรียน โดยห้ามจำหน่ายน้ำอัดลม อาหารกรุบกรอบ ลูกอมทุกชนิด อาหารประเภทปิ้งย่างที่ไม่สะอาดมีโภชนาการต่ำและไม่ปลอดภัยให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งอาหารจะต้องมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ สะอาดและปลอยภัยแก่นักเรียน พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องการจำหน่ายอาหารแก่บุคลากรและร้านค้าทั้งในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน

ตลอดจนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำนักเรียนหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะบริเวณรอบโรงเรียน

ขอบคุณที่มา : แฟนเพจ BLT Bangkok

บทความก่อนหน้านี้แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน และทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2564
บทความถัดไปการถวายความเคารพและการใช้คำราชาศัพท์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่