ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรUpskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools รุ่นที่ 8 - 10 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรUpskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools รุ่นที่ 8 - 10 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรUpskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools รุ่นที่ 8 – 10 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ประกาศเปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต : หลักสูตร Upskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโกรม Zoom (ออนไลน์)

รุ่นที่ 8 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 9 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 10 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567

ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรUpskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools รุ่นที่ 8 - 10 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรUpskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools รุ่นที่ 8 - 10 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 2

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา

  1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อ
  2. สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อที่หลากหลายและสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  1. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Google Workspace
  2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน Canva
  3. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์
    รายวิชา

หลักสูตร Upskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 12 ชั่วโมง ดังนี้

รายวิชาที่ 1 Search ข้อมูลอย่างแฮปปี้ ที่ Looker Studio (3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 2 เสกสื่อให้ทันใจ ด้วย Magic Studio ใน Canva (3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 3 เนรมิต Website สวย ด้วย Canva (3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 4 ครีเอทวิดีโอสุดปัง ด้วย CapCut (3 ชั่วโมง)

* ลงทะเบียนฟรี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpuxbowvbhTJPbXQ1bGGSqSWocZ90gjrlx3UrGemYh3GSEQ/viewform

** จำกัดจำนวนรุ่นละ 100 ท่านเท่านั่น

*** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/nidtep.go.th/upskill-reskill

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ https://nidtep.moe.go.th/ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ที่มา : กลุ่มฝึกอบรมและพัฒนา สคบศ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่